Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juli 2021

Woordvoering Tom Rustebiel voorjaarsdebat

Vandaag sprak onze fractievoorzitter Tom Rustebiel tijdens het voorjaarsdebat in de gemeenteraad. Onderstaand de tekst van zijn woordvoering.

Voorzitter,

Bij het begrotingsdebat in november hield ik een betoog over vrijheid.
Over hoe je vrijheid soms moet beperken, om in de toekomst de vrijheid voor iedereen te garanderen.

En dat is, tussen de lockdown toen en de situatie nu, ook precies wat er gebeurde.
De ruimte die we nu weer hebben, is het resultaat van een collectief verantwoordelijkheidsgevoel én wetenschappelijke topprestaties
En voorzitter, daarom gaat mijn betoog vandaag over ruimte

Over fysieke ruimte. Sociale ruimte. En financiële ruimte.

Om met het eerste te beginnen: de druk op de fysieke ruimte is één van belangrijkste politieke discussies.
Het Deltaplan van het Noorden wordt uitgewerkt, met Lelylijn, Nedersaksenlijn en een woningbouwopgave.
Uit de stikstofcrisis leerden we, dat we natuurgebieden en ecologische zones moeten versterken.
En we hebben een energieopgave, want in Groningen voel je letterlijk en figuurlijk dat fossiele brandstoffen eindig zijn.

Dit moet allemaal zijn plek krijgen.
En dat in een provincie, waarvan velen denken dat er ruimte genoeg is, terwijl die ruimte nu ook juist een kernkwaliteit is.
Want het Groninger landschap, dat is een weerspiegeling van onze geschiedenis en onze identiteit.
En sinds de herindeling is de landschappelijke diversiteit in Groningen enorm.
Bossen, houtwallen, weidevogelgebieden, landbouw, oude watergangen, veengebieden en meren

Maar we hebben het hier vaak pas over, als we het landschap nodig hebben.
D66 vraagt vandaag, samen met een aantal andere partijen, om een landschapsvisie.
We willen onze groene ruimte beschermen, waar mogelijk versterken en dat vervolgens als kader gebruiken voor de groei van de stad.

Als we het over fysieke ruimte hebben, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de gekte op de woningmarkt.
Die lossen we niet op, door alleen afspraken te maken over sociale huur.
Of een heilig, maar niet onderbouwd geloof in doorstroming.
De belangrijkste focus ligt voor ons op het dichten van het gapende gat tussen sociale huur en private huur of koop, en dat willen we in het laatste jaar van dit college terugzien in de bestemmingsplannen.

Natuurlijk hebben we beter Haags beleid nodig. Geen verhuurdersheffing. Geen kostendelersnorm. Meer woondeals. Meer structurele middelen. Maar we moeten zelf ook steviger sturen.  En niet alleen op sociale huur. 

Dan voorzitter, de sociale ruimte

De coronacrisis blijkt een ongelijkheidsversneller.
Werken aan werk. Armoedebeleid. Schuldhulpverlening. Kansen voor kinderen. Gezond leven en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling verdienen juist nu de aandacht.
De sluiting van buurthuizen, maakte het belang ervan extra duidelijk.
Het buurthuis is er niet alleen voor ontmoeting en verbinding, maar speelt ook een rol in preventie.
Daarom dienen we daar samen met de PvdA een motie over in. We vragen het college de beweging van zorg naar preventie te versterken.
Want als je van Helpman naar Selwerd fietst, daalt de levensverwachting met 7 jaar. En het aantal gezonde levensjaren met 18.

Eén van de vele manieren om hier iets aan te doen, is het vergroenen en beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte.
We zien steeds vaker dat sport en bewegen terugkomt in bijvoorbeeld de wijkvernieuwing en vinden het belangrijk dat de ongeorganiseerde sport waar mogelijk gefaciliteerd wordt in de openbare ruimte.

Dan tot slot voorzitter, over financiële ruimte

De investeringen die het college wat ons betreft moet doen, grijpen in op de effecten van de coronacrisis.
Investeren in onderwijs en de rijke schooldag, nu de kansenongelijkheid groter wordt.
Investeren in de binnenstad en winkelcentra, nu het online shoppen een vlucht neemt.
Investeren in wijkvernieuwing en vergroening, nu we de eigen leefomgeving meer zijn gaan waarderen.
Investeren in beweging, nu de kwetsbaarheid van een ongezonde levensstijl heel zichtbaar is geworden.

En investeren in nieuwe werkgelegenheid, nu bepaalde bedrijfstakken het moeilijk hebben.
Toch zijn onze opgaven, helaas, nog steeds groter dan onze financiële ruimte.
En ondanks de Haagse nalatigheid, gaan we vandaag als raad een historische stap zetten.
Er gaat een streep door de middeleeuwse belasting, die hondenbezitters disproportioneel bij liet dragen aan onze schatkist.

En, toegegeven, D66 had de dekking liever niet uit de OZB gehaald.
We hebben ons daar lang tegen verzet, maar zien ook de linkse meerderheid in deze raad.
Maar met een OZB-verhoging van nog geen 4 euro per jaar, maken we ons lokale belastingbeleid een stuk rechtvaardiger.
D66 feliciteert iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en we zijn blij dat ook wij onderdeel van de oplossing mogen zijn.
Maar het algemene financiële beeld maakt ook dat ons bescheidenheid past als het gaat om het formuleren van nieuwe opgaven.

Maar mocht er toch ergens nog ruimte zijn in de begroting, laten we dan alsjeblieft de bezuiniging van 120.000 euro op natuur- en milieueducatie aanhouden.
Want het is aan onze kinderen, om verder te bouwen aan de groene, gezonde en gelukkige toekomst die wij ze proberen te geven.