Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juli 2021

D66, PvdA en GroenLinks willen landschapsvisie

De fracties van D66, PvdA en GroenLinks dienen woensdag een motie in om een landschapsvisie van het college te vragen. Ze willen dat de voor Groningen zo karakteristieke (cultuur)historische landschapswaarden goed geborgd en versterkt worden in de nieuwe omgevingsplannen.

Tom Rustebiel, fractievoorzitter van D66: ‘We hebben na de herindeling houtwallen in de gemeente, moerasbieden, oude zandwegen, waterlopen, prachtige bossen maar ook veenontginningen. Landschappen die bepalend zijn voor onze identiteit en die onze geschiedenis vertellen. We hebben hier goed voor te zorgen en willen kijken waar we deze landschapselementen kunnen versterken.’

Rik van Niejenhuis (PvdA) vult aan: ‘We hebben het nu vaak over ons landschap als we de stad uitbreiden. Het is goed om aan de voorkant heldere afspraken te maken en dat je, mocht je de stad moeten uitbreiden, goed inpast. En dat je ook met elkaar afspreekt van welke landschappen je afblijft, of juist versterkt.’

‘Naast de cultuurhistorie zijn de oude Groningse landschappen ook van groot belang voor de biodiversiteit. En daarmee gaat het, door allerlei ontwikkelingen, bijzonder slecht. Zorgen voor oude landschapspatronen is ook zorgen voor het behoud van biodiversiteit’, stelt Hans Sietsma van GroenLinks.

De gevraagde plannen over bescherming en versterking van landschappelijke kwaliteit moeten onderdeel worden van omgevingsvisie. Rustebiel: ‘Dit is een kaderstellend document waarin we afspraken maken over hoe we met ons landschap omgaan. Wat ons betreft mag het college groot dromen en óók kijken hoe we oude patronen weer zichtbaar maken, zoals bijvoorbeeld de Hunze.’