Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 juni 2021

D66: ‘excuses voor slavernijverleden op zijn plaats, ook voor Groningen.’

Jim Lo-A-Njoe (D66) zal woensdag samen met andere partijen, een motie indienen die gericht is op het slavernijverleden van Nederland en specifiek op de grote rol die de Groningse bestuurders daarin speelde via de Groningse (bestuurs)‘kamer’ van de West Indische Compagnie (WIC).

Update: De motie is aangenomen door de gemeenteraad.

Aanstaande donderdag, 1 juli, wordt de afschaffing gevierd van de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. Een dag die D66 graag als nationale feestdag zou willen vieren. Maar voor veel mensen is de betekenis van deze dag niet duidelijk, mede door de relatieve onbekendheid met de gedeelde geschiedenis van slavenhandel en slavernij. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft ook Groningen een medebepalende rol in de slavenhandel gehad.

D66 wil van het college een toelichting op de rol van Groningen in het slavernijverleden en een passende reactie daarop. Lo-A-Njoe: ‘Amsterdam heeft, na het eigen verleden in beeld te hebben
gebracht, ervoor gekozen excuses aan te bieden. Wij denken dat dit voor Groningen ook passend kan zijn, maar krijgen graag eerst meer inzicht in de Groningse rol.’

In de meer dan 250 jaar dat Nederland handelde in slaven, en slavernij dagelijkse praktijk was in haar overzeese gebieden, hadden Stad en Ommeland directe invloed en financieel belang in de WIC via haar (bestuurs)kamer ‘Stad en Lande’. Overigens was slavenhandel via de VOC ook in andere overzeese gebieden, zoals Nederlands-Indië, gangbare praktijk. ‘Dit geldt mogelijk ook voor Groningen, we horen graag van het college een toelichting hierop.’

Lo-A-Njoe: ‘We hebben door onderzoek van de RuG en de Groninger Archieven al een aardig beeld van de rol van stadsbestuurders in de WIC, maar de rol van Groningen in andere overzeese gebieden waar b.v. de VOC actief was, kan beter worden onderzocht. En ja, ik vermoed dat dit op termijn kan betekenen dat het stadsbestuur na reflectie op de resultaten haar excuses over de rol van haar rechtsvoorgangers zal moeten uitspreken.”

Daarnaast vraagt D66 het college in de motie om aan te sluiten bij de lobby van andere grote steden richting Den Haag om als staat excuses uit te spreken voor de rol van Nederland in de slavernij en slavenhandel. Lo-A-Njoe: ‘Het maken van excuses door de staat kan het bewustzijn en de dialoog over het slavernijverleden in Nederland verrijken en ons bij de vaak sterke emoties en gevoelens over racisme en discriminatie als samenleving, helpen.’