Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 juni 2021

Schonere lucht door aanpak overlast houtrook

Raadslid Jim Lo-A-Njoe dient namens D66 samen met zes andere partijen (GL, PvdA, CDA, CU, PvdD en 100% Groningen) een initiatiefvoorstel in om overlast als gevolg van houtrook te verminderen. De uitstoot van fijnstof uit houtkachels blijkt namens veel groter dan tot voor kort werd gedacht.

Uit recent onderzoek van het RIVM bleek dat houtstook verantwoordelijk is voor maar liefs 23% van de landelijke uitstoot van alle fijnstof in Nederland. Houtkachels hebben daarmee dus ook een grotere impact op gezondheid en milieu dan voorheen gedacht.

Hoewel afgelopen maand in de media werd gemeld dat Groningen de schoonste lucht heeft van negen onderzochte Nederlandse steden, zijn er toch veel inwoners die overlast ondervinden van bronnen van fijnstof, zoals houtkachels. De uitstoot van fijnstof heeft op langere termijn een negatieve invloed op de gezondheid en de uitstoot van houtkachels draagt hier dus ook substantieel aan bij. Daarnaast ervaren met name mensen die lijden aan chronische luchtwegaandoeningen als astma en COPD in directe zin veel last van houtstook bij hun in de buurt. Daar staat tegenover dat voor veel mensen een houtkachel juist een bron van warmte en gezelligheid is, vooral tijdens de koudere wintermaanden.

Op dit moment bestaan er landelijk geen normen voor de uitstoot van fijnstof door houtkachels. Vanaf 2022 komt er voor nieuwe houtkachels waarschijnlijk wel Europese regelgeving. Het zijn echter met name oudere kachels in combinatie met de wijze van stoken die leiden tot de grootste uitstoot. De indienende partijen willen daarom een bredere aanpak voor houtstook die de uitstoot terugbrengt. In het voorstel stellen zij het volgende voor:

  1. De nieuwe omgevingswet benutten om overlast door houtrook tegen te gaan door een bij de gemeente Groningen passende aanpak;
  2. Betere voorlichting over goed stoken en communicatie vanuit de gemeente om zo meer bewustzijn te creëren, en mensen op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld via een sms-dienst, wanneer er een rood stookalert geldt vanwege de weersomstandigheden;
  3. toezicht houden bij meldingen van rookoverlast.

 

Lo-A-Njoe: “Nu helder is geworden dat de uitstoot van houtrook zo’n grote bijdrage heeft aan de uitstoot van fijnstof en daarnaast voor mensen met luchtwegklachten de uitstoot veel hinder oplevert, is het echt tijd om over te gaan op passende maatregelen. Maatregelen die eigenaren van houtkachels helpen om hinder als gevolg van hun houtkachel te beperken en de uitstoot van fijnstof te doen afnemen. Wij zijn er van overtuigd dat dit met de voorgestelde aanpak mogelijk is, zonder nu al te grijpen naar een algemeen verbod op houtkachels.