Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 juni 2021

Gemeenteraad neemt stelling tegen intimidatie journalist

Afgelopen weekend kreeg journalist Willem Groeneveld van Sikkom ongevraagd bezoek aan de deur van het bedrijf Havos Vastgoed. De journalist schreef vorige week een kritisch artikel over Havos Vastgoed. Het vastgoedbedrijf heeft nu al meermaals geprobeerd deze journalist te intimideren. Bijna de voltallige gemeenteraad – op de PVV na – riepen het college op om in te grijpen. 

De journalist deed eerder al aangifte van intimidatie tegen het bedrijf, maar desondanks stonden er afgelopen weekend toch weer mensen van Havos bij Groeneveld aan de deur. De intimidatie van de journalist gaat dus gewoon door. D66 stelt samen met 10 andere fracties vragen aan het college over deze aanval op persvrijheid. De raadsfracties roepen het college op om zich uit te spreken tegen het bedrijf en tot actie over te gaan.

Na een kritisch artikel van Groeneveld over Havos vastgoed werden ruim 20 fietsen voor de voordeur van de journalist uitgestald. De fietsen waren eerder door de ondernemer meegenomen van één van zijn studentenhuizen omdat ze in de weg zouden staan. De fietsen waren toen meegenomen naar een andere locatie van Havos vastgoed op zo’n 20km van Stad. Na het kritische artikel dumpte de ondernemer ze voor zijn deur. Ook maakte het bedrijf het adres van de journalist bekend op social media.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de intimidatie en het pestgedrag door vertegenwoordigers van Havos Vastgoed aan het adres van van Sikkom journalist Willem Groeneveld?
  2. Is het college het met D66 eens dat het thuis bezoeken van een journalist, het uitvoeren van acties voor zijn deur en het delen van foto’s van het huis, inclusief huisnummer van de betreffende journalist, vormen van intimidatie zijn en daarmee een aanval is op de persvrijheid in onze gemeente?
  3. Heeft het college al contact heeft opgenomen met het Havos vastgoed om haar afkeuring uit te spreken over deze vormen van intimidatie richting journalisten?
  4. Welke maatregelen is het college bereid te nemen om de persvrijheid in Groningen te beschermen op dit gebied en wat kan het college in dit specifieke geval van de intimidatie van de journalist van Sikkom, betekenen?

Afbeelding: Sikkom