Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 april 2021

Fractie maakt nieuwe portefeuilleverdeling

Nu Wieke Paulusma in de Tweede Kamer is gekozen, heeft de fractie een nieuwe portefeuilleverdeling waarmee het laatste jaar tot aan de verkiezingen wordt ingegaan.

Fractievoorzitter Tom Rustebiel. ‘Het zal even wennen zijn zonder Wieke, we hebben vanaf 2014 intensief samengewerkt en we zijn trots op de stap die ze maakt. Als de situatie het toelaat, zullen we op een passende manier afscheid nemen. Maar met Sander Claassen hebben we een gemotiveerde en goede opvolger.’

De verdeling van Wieke haar portefeuilles ziet er als volgt uit. Koosje van Doesen neemt Zorg, Welzijn en WMO over. Berndt Benjamins Democratische Vernieuwing en Jim Lo-A-Njoe Emancipatie en Diversiteit. Tom Rustebiel wordt verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, samen met steunfractielid Ido Venhuizen.

Deze verschuivingen betekenen dat Sander Claassen zich onder meer met het grote aantal ruimtelijke ontwikkelingen bezig kan gaan houden. Tom Rustebiel: ‘Maar we zijn een team. We ondersteunen elkaar en nemen dingen van elkaar over als het nodig is. Bijvoorbeeld als de agenda’s overlopen.’

De speerpunten van voor de verkiezingen op het gebied van wonen, onderwijs/kansengelijkheid en duurzaamheid blijven in de benen. Tom: ‘Door corona zijn er ook aandachtspunten bijgekomen. Denk aan economisch herstel, ruimte voor ondernemers en het weer op gang krijgen van sport, kunst en cultuur. We hebben er zin in om met dit nieuwe team nog veel van onze plannen te gaan realiseren.’