Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 februari 2021

D66 congres #113 – moties uitgelicht

Deze hele week vindt het 113de congres van D66 plaats.

Afgelopen dagen hebben leden uit alle delen van het land op dit congres moties, voorstellen en opdrachten gepresenteerd aan de partij. Over talloze onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De volgende stap is dat de leden er nu over kunnen stemmen. Zo kan dat éne lid sturing en richting geven aan de landelijke partij, en zorgt D66 dat de leden het voor het zeggen houden. Zo waarborgt D66 haar democratie.

Terwijl de leden tot aan vrijdag de tijd hebben om over deze moties te stemmen, gaan wij een paar van die moties uitlichten. Elke dag selecteren wij twee moties waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor Groningen. Zo houden wij je op de hoogte van wat Democratie voor D66 betekent, wat D66 voor Groningen betekent en wat Groningen voor D66 betekent.

Als je meer wil weten over het congres, volg dan de link: https://d66.nl/congres

#1: De motie Verenigde Brugklas wil dat de brugklassen in het voortgezet onderwijs worden samengevoegd. Dat blijkt ook op hogere niveaus goed te zijn voor alle brugklas leerlingen. Op dit moment volgen kinderen vaak het opleidingsniveau van de ouders, ook al hebben ze andere capaciteiten. Met een Verenigde Brugklas, als verlengstuk van de ‘Rijke Schooldag’, komen leerlingen terecht waar ze het meest op hun plek zijn. Groningen heeft hierin al het voortouw genomen met projecten gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen.

#2: De motie Commissie Woningmarkt wil dat er een stelselmatige oplossing voor de woningnood komt. 1 miljoen nieuwe woningen is pas het begin. Er zijn fundamentele problemen in de woningmarkt. Daar moeten oplossingen voor komen, voordat koop- en huurprijzen volledig onbetaalbaar worden. Voor Groningen betekent dat niet alleen meer studentkamers, maar ook woningen voor jongeren en mensen met een laag inkomen.

#3: Dankzij D66 heeft bijna elke politieke partij de Lelylijn in het programma opgenomen. Betere bereikbaarheid is goed voor economie en maatschappij, niet alleen voor Groningen, maar voor het hele land. De Motie “Europese spoorauthoriteit” wil daarop verder bouwen, door een heel netwerk van hogesnelheidslijnen door heel Europa aan te leggen. Dat zou Groningen nòg beter verbinden met de rest van Europa, en hogesnelheidslijnen zijn ook nog een keer een stuk schoner.

#4: De motie “Behoud en stimuleer biologische land- en tuinbouw rond Natura 2000- gebieden” roept op om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van land-en tuinbouw. Op dit moment wordt alle land- en tuinbouw over één kam geschoren, terwijl je juist bepaalde vormen wil behouden, of zelfs wil stimuleren. Het is niet verbazend dat deze motie uit Groningen komt, omdat heel veel van deze extensieve en natuurinclusieve kringlooplandbouw hier al plaatsvindt.

#5: De beste manier om de burger dichter bij de politiek te brengen, is om deze direct mee te laten beslissen. De motie ‘Burgerbegroting’ vraagt daarom dat gemeenten haar inwoners direct mee laten beslissen over hoe het geld verdeeld moet worden. Want raadsleden weten het niet noodzakelijk beter dan de rest van de gemeente. Hier wordt al mee geëxperimenteerd op verschillende plekken in het noorden, zoals in Emmen en hier in Groningen in de Wijert.

#6: Met de motie ‘Gelijktrekken minimumjeugdloon’ moet het minimumloon voor jongeren gelijk worden gezet met het minimumloon voor volwassenen. Dat is natuurlijk fijn voor jongeren, maar misschien nog wel beter voor de volwassen die nu op leeftijd gediscrimineerd worden. Op deze manier komen er meer banen beschikbaar voor volwassenen, en worden studenten niet langer onderbetaald.