Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 februari 2021

TK2021: Groningen kansenhoofdstad

Een leven vol kansen, daar staat D66 voor. Dat begint al op aan de basis maar gaat ook door ná je studietijd.

Onderwijs en kennis vormen de basis van de Groninger arbeidsmarkt en economie. Al vanaf jonge leeftijd kunnen kinderen zich in het basisonderwijs beginnen te ontwikkelen. Maar er is ook veel dat niet genoeg vanuit het onderwijs aan bod komt. Daarom pleiten we voor een ‘Rijke schooldag’. De school wordt nog meer een plek waar kinderen zich veilig, gewaardeerd en gezien voelen. Door een naschools programma gericht op sport, cultuur, gezond eten, natuur en techniek wordt meer ingezet op talentontwikkeling. Vooral na corona is dit essentieel, om mogelijke achterstanden op te vangen.

Met onderwijs- en onderzoeksinstellingen als Noorderpoort, de Hanzehogeschool en de  Rijksuniversiteit Groningen hebben we veel mogelijkheden om waardevolle kennis te koppelen aan de  praktijk. We investeren daarom extra in onderwijs op alle niveaus. Zo wordt de studiebeurs voor  studenten uitgebreid, overstappen naar andere opleidingsniveaus gemakkelijker gemaakt en de  positie van mbo-studenten versterkt. Ook stimuleren we onderzoek en innovatie, zodat we meer inzicht kunnen krijgen, en beter kunnen inspelen op de grote vraagstukken die nu spelen in de maatschappij. Door dit soort investeringen krijgt de wetenschap beter de kans hun opgedane kennis toe te passen ten behoeve van de samenleving.

Leren stopt niet na de studietijd. Door snelle veranderingen in technologie en samenleving wordt ‘een leven lang  leren’ steeds belangrijker. Juist ook in de grote opgave rondom de energietransitie waar Groningen  voor staat. Daarom zorgen wij ervoor dat werkgevers meer investeren in de opleiding van werknemers, en dat de juiste voorzieningen en regelingen aanwezig zijn zodat iedereen zich, ook op latere  leeftijd, kan blijven ontwikkelen.

▪ Investeren in de ‘Rijke schooldag’, op initiatief van de gemeenteraadsfractie van D66 onder meer via het Nationaal Programma Groningen
▪ Meer geld naar de wetenschap: zowel voor studenten als onderzoekers