Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2021

TK2021: D66 gaat voor een ‘groene’ economie

Hoe vrij zijn we als je je zorgen maakt over je eigen toekomst of die van je kinderen? Als je niet zeker weet of je baan toekomstbestendig is? Of als je door de gevolgen van de gaswinning in jarenlange onzekerheid zit? D66 kijkt, ook in tijden van deze crisis, altijd vooruit. Nederland kent veel uitdagingen, zoals toenemende kansenongelijkheid, klimaatverandering en de aanpak van racisme en discriminatie. In Groningen is dit niet anders.

Veel Groningers maken zich terechte zorgen over de gaswinning, de krimp van de bevolking  en het verdwijnen van voorzieningen. Tegelijkertijd liggen er voor onze stad en provincie veel kansen  om perspectief op werk, woning en leefkwaliteit te bieden aan iedereen. D66 benut deze kansen en  zorgt er zo voor dat Groningen zich ook in de toekomst kan blijven ontwikkelen! Je kunt je pas echt vrij voelen als je je thuis veilig voelt. Daarom wordt de gaswinning naar nul afgebouwd in 2022. D66 zet, gesteund door de nieuwe afspraken, in op een snelle, maar zorgvuldige versterking. Zonder grote verschillen binnen dorpen en wijken.

Tegelijkertijd biedt de energietransitie kansen. Kansen voor nieuwe banen om talent in Groningen te houden. D66 wil dat Groningen dé energieregio van West-Europa blijft. We zetten in op een groene economie, onder andere met waterstof. Dat creëert werkgelegenheid en daarmee perspectief.

Duurzaam bouwen en wonen.

D66 gaat voor duurzaam bouwen. Dat betekent natuurinclusief bouwen als norm, meer ruimte voor groen en bouwen voor starters en middensegment.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. In de nabije toekomst zal de verstedelijking zich verder voortzetten. Daarom gaan we snel beginnen met het bouwen van duizenden nieuwe betaalbare woningen in nieuwe wijken. Met goed openbaar vervoer en fietspaden. We bouwen meer middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan. Zo helpen we iedereen die het nodig heeft om vrij te wonen waar je wilt.

We zetten ons ook in voor het behoud van basisvoorzieningen in alle buurten en dorpen. Een huisarts, de thuiszorg en de basisschool zijn immers onmisbaar. Dat geldt  ook voor de bibliotheek, die wat D66 betreft in elke gemeente aanwezig moet zijn en blijven. Om de  woningnood in de stad aan te pakken kiest D66 voor de bouw van nieuwe, betaalbare koop- én  huurwoningen voor iedereen in wijken met voldoende groen. 

Schoon en duurzaam openbaar vervoer.

De leefbaarheid van Stad en Ommeland wordt, naast door vele andere factoren, ook sterk bepaald  door de bereikbaarheid. D66 kiest daarbij voor schoon en duurzaam openbaar vervoer. Om de reistijd  tussen Groningen en het westen sterk te verkorten maken wij ons hard voor de Lelylijn en uitbreiding  van het nachtnet. Zo kunnen Groningers overal werken, terwijl zij tegelijkertijd ruim en aantrekkelijk  wonen in de provincie. Ook de bereikbaarheid binnen de regio is cruciaal. Daarom wordt onder meer  ingezet op de Nedersaksenlijn die Groningen verbindt met Oost-Drenthe en Twente en OV-hubs die  voor iedereen dichtbij en toegankelijk zijn. Voor korte, maar ook langere afstanden is de fiets een  uitstekend vervoersmiddel. Daarom investeert D66 in veilige, brede en snelle fietspaden. Het gaat dan  onder andere om doorfietsroutes naar de stad Groningen vanuit de rest van de provincie. 

Zo laten we alle Groningers vrij, maar niemand vallen.  💚