Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 januari 2021

Natuurinclusief bouwen als norm vanaf 2021

Het initiatiefvoorstel over natuurinclusief bouwen van D66, Groenlinks en de Partij voor de Dieren is vandaag aangenomen in de gemeenteraad. Hiermee draagt de raad het college op om afspraken te maken met grote projectontwikkelaars, om meer natuur in te passen bij nieuwbouwprojecten.

“Ik ben er echt trots op dat de raad dit initiatiefvoorstel zo breed steunt! Er is steeds meer onderzoek dat ons leert dat natuurinclusief bouwen bijdraagt aan onze mentale, fysieke en sociale gezondheid! En daarnaast maakt het onze wijken ook nog eens klimaatadaptief en vergroot het de biodiversiteit” zegt D66 raadslid Jim L-A-Njoe.

Vorige week publiceerden we als indieners een video waarin we het initiatiefvoorstel toelichten. Klik op de afbeelding op video te bekijken (via Facebook)

Verstedelijking

Het wereldwijde percentage mensen dat in steden woont blijft naar verwachting de komende decennia jaren stijgen. De gemeente Groningen zal de komende jaren daarom tienduizenden woningen bouwen. Dit maakt de overgang van groen- en natuurinclusief bouwen van groot belang voor mens én dier. Door de snelle groei van steden ontstaat er ruimtetekort en verharding en dit gaat vaak ten koste van de natuur.

“Groene gebouwen en wijken dragen bij aan een gezonde omgeving en een actieve levensstijl, waar je met plezier sport en beweegt en anderen ontmoet” aldus Lo-A-Njoe.

Door meer ruimte te laten voor bestaand groen en natuurinclusief te bouwen neemt de natuur in de stedelijke omgeving toe. Meer groen in onze wijken ondersteunt het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress. Meer natuur in de stad helpt bovendien met het vasthouden van grond- en regenwater, wat in tijden van droogte erg belangrijk is. Tenslotte speelt groen een belangrijke rol in het dagelijks welzijn van mensen en draagt bij aan een gezonde leefomgeving.

Het initiatief moet vooral zorgen dat architecten en projectontwikkelaars uitgedaagd worden om met ideeën te komen. Hoofdzaak is en blijft echter dat er al in de komende jaren daadwerkelijk voorbeeldprojecten worden gerealiseerd in Groningen.