Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2020

D66: is Groningen klaar om te vaccineren?

D66 Groningen wil van het College weten of Groningen klaar is om te gaan vaccineren tegen corona . Raadslid Wieke Paulusma; “We hebben gezien tijdens de voorbereidingen voor de test locaties dat dit veel energie en tijd kostte. We hopen dat deze ervaringen er voor zorgen dat de voorbereidingen voor het vaccineren soepeler gaan”

In Assen wordt momenteel een grote locatie gebouwd waar vanaf januari op grote schaal testen en vaccineren mogelijk worden. Paulusma vraagt het College of de GGD in Groningen voorbereid is om op eenzelfde schaal aan de slag te gaan zodra het mogelijk is. “Er wordt door veel mensen reikhalzend uitgekeken naar het moment dat we kunnen beginnen met vaccineren tegen corona. We willen weten met welke planning en plan van aanpak het College en de GGD rekening houden, en of ze er klaar voor zijn snel te beginnen. ”

De fractie van D66 wil daarnaast ook weten of de capaciteit en menskracht voldoende zijn. In Groningen zijn inmiddels meerdere teststraten, inclusief een extra grote teststraat bij MartiniPlaza. Paulusma vraagt zich af of er voldoende personeel is voor het vaccineren van Groningers, en of dit niet ten koste gaat van de testcapaciteit van de GGD. “Dit laatste zou een zorgelijke ontwikkeling zijn nu we het aantal corona patiënten weer zien toenemen”.

Tot slot is gebleken dat er nog mensen twijfelen of zij gevaccineerd willen worden. Uit onderzoek komt naar voren dat bezorgde burgers vooral op zoek zijn naar informatie van (onafhankelijke) deskundigen over het vaccin. “Het is belangrijk dat Groningers zich niet alleen goed kunnen laten informeren, maar ook vragen kunnen stellen” D66 wil daarom van het College weten of hier ook rekening mee wordt gehouden en of er ook een voorlichtingscampagne voorbereid wordt.