Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 december 2020

‘Natuurinclusief bouwen tot norm verheffen in 2021’

De fracties van D66, GroenLinks en de partij voor de Dieren hebben een initiatiefvoorstel ingediend over natuurinclusief bouwen. Die roept de gemeente Groningen op om afspraken te maken met grote projectontwikkelaars, om de aanleg van meer natuur te realiseren bij nieuwbouwprojecten. 

Door meer rekening te houden met bestaand groen en natuurinclusief te bouwen neemt de natuur in de stadse omgeving toe ten gunste van mens en dier. Meer groen in onze wijken ondersteunt bovendien het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress. En in tijden van droogte wordt grond- en regenwater er langer door vastgehouden. Daarnaast speelt groen een belangrijke rol in het dagelijks welzijn van mensen en draagt het bij aan een gezonde leefomgeving. Groene gebouwen en wijken dragen bij aan een gezonde omgeving en een actieve levensstijl, waar je met plezier sport en beweegt en anderen ontmoet”, zegt D66 raadslid Jim Lo-A-Njoe.

Verstedelijking
Het wereldwijde percentage mensen dat in steden woont blijft naar verwachting de komende decennia jaren stijgen. De gemeente Groningen zal de komende jaren daarom tienduizenden woningen bouwen. Dit maakt de overgang van groen- en natuurinclusief bouwen van groot belang voor mens én dier. Door de snelle groei van steden ontstaat er ruimtetekort en verharding en dit gaat vaak ten koste van de natuur. 

Lo-A-Njoe: “Wat mij betreft wordt 2021 het jaar waarin we natuurinclusief bouwen tot de norm verheffen én het gewoon doen.” De gemeenteraadsfracties willen naast nieuwe regelgeving en afspraken met de grote bouwbedrijven, meer zien. Het initiatief moet vooral zorgen dat architecten en projectontwikkelaars uitgedaagd worden om met ideeën te komen. Dat zal onder andere tijdens het internationale klimaatfestival gebeuren dat Groningen in 2021 organiseert. Hoofdzaak is en blijft echter dat er al in de komende jaren daadwerkelijk voorbeeldprojecten worden gerealiseerd in Groningen.