Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 november 2020

Geef de Lelylijn een stevige plek in ons verkiezingsprogramma!

Beste D66’ers,

Op zaterdag 28 november stellen wij ons verkiezingsprogramma vast. Een programma vol lef en ambitie, gericht op een Nederland waar er voor iedereen een toekomst is en waar de toekomstige generaties gelukkig en gezond zullen zijn. Gericht op een Nederland waar iedereen zich naar maximaal vermogen kan ontwikkelen en ontplooien.

Maar bij al die ambities hoort wel dat die kansen voor iedereen binnen handbereik liggen. Zoals Floor Milikowski in haar boek ‘Een klein land met verre uithoeken’ schrijft is dat geen vanzelfsprekendheid. Nederland is te klein om een periferie te hebben, klinkt het wel eens. De Lelylijn is één van de antwoorden op dat vraagstuk. Met de Lelylijn:

– Wordt de reistijd tussen Amsterdam en Groningen minimaal 40 minuten korter
– Komt er een alternatief voor het tracé Meppel-Zwolle, het enige spoor tussen het Noorden en de rest van het land
– Werken groeikernen en steden als Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten aan duurzame verstedelijking
– Wordt het dichtslibben van Groningen, waar veel mensen op de auto zijn aangewezen,
voorkomen
– Is wonen en werken op grotere afstand mogelijk, passend bij deze tijd

Regel 1130 en 1131 luiden nu als volgt: D66 wil de OV-reis Amsterdam-Groningen en Utrecht-Breda sneller maken. Daarbij kijken we naar alle mogelijkheden, zoals de Lelylijn.

Dit wijzigen in:

D66 wil betere en snellere ov-verbindingen voor de routes Amsterdam-Groningen en Utrecht-Breda. We zetten ons in voor de aanleg van de Lelylijn, om zo de reistijd tussen de Randstad en het Noorden drastisch te verkleinen.

We hopen op zoveel mogelijk steun voor dit amendement (AMCVP.233). De Lelylijn wordt een nationale sociaaleconomische ruggengraat. Niet voor niks is ook VNO-NCW één van de aanjagers. Helpt u mee de Lelylijn een stevigere plek in ons verkiezingsprogramma te geven?

Met vriendelijke groet,

Wim van Wegen (fractievoorzitter Noordoostpolder & initiatiefnemer Lelylijn)
Tom Rustebiel (fractievoorzitter gemeente Groningen)
Fleur Gräper (gedeputeerde provincie Groningen)
Peter Gerrits (statenlid provincie Groningen)
Romke de Jong (fractievoorzitter provincie Fryslân)
Ton Schroor (directeur VNO-NCW Noord en oud-wethouder Groningen)
Tiko Smetsers (fractievoorzitter provincie Flevoland)
Yvonne den Boer (statenlid provincie Flevoland)