Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 oktober 2020

D66 fractie lovend over sportvisie College

De fractie van D66 sprak zich gisteravond enthousiast uit over de nieuwe sportvisie 2021+ van het college. Er was onder andere behoefte aan een vernieuwde visie vanwege de harmonisering van het beleid van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De nieuwe visie kent drie belangrijke accentverschuivingen. De komende jaren moet er meer nadruk komen te liggen op sportief kapitaal, toegankelijkheid van het sportaanbod en sport en spel in de buurt. Dit sluit nagenoeg naadloos aan bij het verkiezingsprogramma van D66 en leidt tot een flinke kwaliteitsslag voor alle soorten sport en sporters in de gemeente. “Elke sporter telt mee, ongeacht op welke manier hij of zij dat wil doen!”, dat was de inzet van D66 in haar verkiezingsprogramma.

D66 raadslid Jim Lo-A-Njoe: “succesvol sportbeleid kan niet zonder een goed doortimmerde visie. Ook het proces dat vooraf ging verdient grote waardering. Hierbij zijn naast de belangrijke ‘usual suspects’ (Sportkoepel, Adviescommissie voor de Sport, kennisinstellingen) ontzettend veel andere actoren betrokken. Sporters, trainers en (personal) coaches, gymleraren, sportwetenschappers en ook allerlei mensen die enthousiast met sport bezig zijn, maar die dat doen via andere organisatievormen dan de sportvereniging. Daardoor zijn ook zelfstandige sportaanbieders die dagelijks mensen in beweging zetten betrokken evenals vertegenwoordigers van anders georganiseerde ‘sport communities’, zoals onder andere skaters en calisthenics liefhebbers. Met deze ambities gaat Groningen op sportgebied voor de hoofdprijs voor alle sporters”.

Volgens de fractie van D66 focust in de visie het concept ‘sportief kapitaal’ met name op sport voor de Groninger jeugd tot een jaar of 14, maar biedt het ook ruimte voor activering van mensen die niet (meer) sporten met behulp van slimme samenwerkingsverbanden  tussen de publieke-, private- en particuliere spelers. Daarnaast kent de Sport- en beweegvisie 2021+ een vijftal ambities die voor D66 erg belangrijk zijn. Hierin wordt niet alleen ingezet op een duurzame toekomst van sportclubs, sportaccommodaties en sporten en bewegen in de openbare ruimte, maar ook op een inclusieve sportieve gemeente voor alle inwoners die gekenmerkt wordt door diversiteit. Dat laatste zou wat betreft Lo-A-Njoe echter wel nadrukkelijker naar voren moeten komen in de definitieve visie op Sport en Bewegen. In reactie op zijn pleidooi hiervoor kreeg Lo-A-Njoe bijval vanuit andere fracties en een toezegging dat dit aangepast gaat worden door de wethouder.