Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 oktober 2020

Vragen over de ventilatie van onderwijsgebouwen

Onze fractie maakt zich zorgen over de ventilatie in schoolgebouwen in deze coronacrisis. Daarom stelden we op woensdag 19 augustus het college hierover vragen. Jim Lo-A-Njoe vroeg namens de fractie onder andere aan het college hoe het staat met de ventilatiesystemen in schoolgebouwen in relatie tot Corona. Ondertussen beginnen de dagen steeds korter te worden en is de R is weer in de maand. Ventileren in onderwijsgebouwen middels het openzetten van ramen en deuren wordt daarmee steeds problematischer.

Op 1 oktober publiceerde het Ministerie de eindrapportage van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) waarin het volgende landelijke beeld wordt gegeven:

  • Van de onderzochte schoolgebouwen voldoet 38% aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas.
  • In 11% van de gevallen voldoen de aanwezige systemen nog niet en zijn technische aanpassingen nodig.
  • Van de overige 51% van de onderzochte scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek niet uitgevoerd worden.

We vroegen het college vandaag, tijdens het Politiek vragenuur, om duidelijkheid te geven over het aantal schoolgebouwen in onze gemeente dat wel of niet voldoet aan de geldende richtlijnen voor ventilatie. Maar we willen vooral een reactie op wat te doen met schoolgebouwen die niet voldoen aan de eisen en/of de gebouwen waarvan we het nog niet weten en die daarmee mogelijke gevaarlijke of ongewenste situaties kunnen opleveren. We maken ons daar zorgen over, want juist in deze tijd van Corona is goede ventilatie belangrijk. Het lijkt ons onwenselijk om in de aankomende winter deuren en ramen van klaslokalen open te moeten zetten voor goede ventilatie. Wij willen dat het college voorkomt dat kinderen en hun meesters en juffen in hun winterjas in het lokaal moeten zitten.

Het ministerie stelt ‚ā¨360 miljoen beschikbaar voor verbetering van ventilatiesystemen. We vroegen het college vandaag welke concrete afspraken zij hebben gemaakt met de schoolbesturen in onze gemeente over het verbeteren van de ventilatiesystemen. Daarnaast willen we weten in welke mate het college daarvoor aanspraak zal doen op de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gemaakt.

Het college heeft aangegeven vandaag nog geen antwoorden te kunnen geven omdat het onderzoek is volle gang is. We verwachten op korte termijn schriftelijk antwoord te krijgen op onze vragen.