Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 mei 2020

D66: Laat omwonenden van zonneparken financieel meeprofiteren

Vandaag besprak de gemeenteraad een voorstel van D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe om particulieren te laten meeprofiteren bij zonneparken. Lo-A-Njoe: “Zo schijnt de zon voor iedereen en hebben omwonenden niet alleen de eventuele lasten, maar ook de lusten”. 

D66 diende het voorstel samen met de PvdA en de ChristenUnie in bij de bespreking van de zogenaamde Regionale Energiestrategie. ‘De omslag naar duurzame energie vraagt veel van ons allemaal. Goede landschappelijke inpassing en het verdelen van de opbrengsten zijn voor D66 de belangrijkste aandachtspunten. Het kan ook voor draagvlak zorgen.’

Het college kreeg de vraag het in verschillende modellen uit te werken. “In coöperatieve vorm meedoen is interessant, maar niet iedereen zit daarop te wachten of heeft er het geld voor. Daarom moeten ook andere opties voor financieel profijt voor omwonenden of voor de leefomgeving uitgewerkt worden”.

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat gemeenten eisen mogen stellen voor zonneparken binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat doet D66 dus nu. Lo-A-Njoe: “In de uitwerking zou je naast financieel meeprofiteren ook kunnen kijken naar het omzetten van een deel van de opbrengsten naar een fonds voor omwonenden voor verduurzaming van woningen, zoals isolatie of groene daken. Daarmee gaat de energierekening naar beneden. We denken dat voor veel bewoners geldt dat het makkelijker te accepteren is dat er een zonnepark in hun buurt staat, als ze elke maand in hun portemonnee voelen dat het ze ook wat oplevert”.