Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

Raad steunt D66: meer nieuwbouw in het middensegment

D66-raadslid Tom Rustebiel vroeg het college of toegewerkt kan worden naar veel meer woningen in het middensegment bij nieuwbouw. “Op dit moment komt 70% van de huizen in het hogere segment terecht. Dat is geen antwoord op de grote problemen waar de middenklasse tegenaan loopt.” De gemeenteraad van Groningen steunde de motie van D66.

Groningen heeft al een tijdje de krapste woningmarkt van Nederland. “Het college geeft aan te geloven in doorstroming. Maar wie teveel verdient voor sociale huur en geen eigen bezit heeft, stroomt niet door. Zeker niet omdat de gemeente groeit qua inwonersaantal.“ Bouwen voor een inclusieve stad is voor D66 een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord, zodat er aanbod blijft voor alle Groningers die een woning willen kopen. Rustebiel: Blijven doorbouwen in de verhouding 30-70 ondermijnt de inclusiviteit op lange termijn en heeft grote gevolgen voor sociale structuren in onze gemeente. Maar het gaat niet alleen om een andere verdeling, maar een netto toename in alle segmenten.“

In de onderhandelingen met projectontwikkelaars zou de gemeente daarom meer moeten sturen op een betaalbare verkoopprijs bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen. We stellen veel eisen aan ontwikkelaars, maar een behapbare verkoopprijs lijkt vooral een uitkomst. We vragen het college al langer om concrete ambities voor het middensegment, maar in het meerjarenprogramma wonen dat we woensdag bespreken kunnen we ze niet terugvinden. Dat moet in de woonvisie, die we voor de zomer vast willen stellen, een stuk beter.“

Daarnaast vraagt Rustebiel zich af waarom grotere plannen, zoals De Held3, blijven hangen. Vorig jaar voor de zomer vroegen we het college het bestemmingsplan aan te passen aan de uitgangspunten van het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden hebben al een stapel ideeën klaarliggen en gaan graag met de gemeente aan de slag. We zien teveel gezinnen vertrekken en die zouden hier goed kunnen wonen.“