Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

D66 wil paal en perk stellen aan nieuwe Krol-brug

D66 wil dat de nieuwe Gerrit Krol-brug zeker niet hoger wordt dan vier meter en de nieuwe brug mag keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld het Oosterhamriktracé niet beperken. Dat voorstel dient D66-raadslid Tom Rustebiel vandaag in.

De brug moet vervangen worden omdat hij aan het einde van zijn latijn is en de vaarweg Lemmer-Delfzijl een upgrade krijgt. Rustebiel: ‘We zien met het gedoe rondom de Paddepoelsterbrug dat het belangrijk is dat de gemeente stevig en helder positie kiest wanneer het gaat om wensen en ambities. Rijkswaterstaat heeft als primaire taak de vaarweg geschikt te maken voor grotere schepen, de gemeente moet voor de omwonenden en weggebruikers gaan staan.’

Een eerdere variant, uit 2016, was 4 meter hoog en had vrijliggende fietspaden. Die variant is volgens het college nu niet meer nodig. ‘We horen dat een smallere brug met fietsers en auto’s tegelijk op het wegdek ook prima past. Wij hebben liever vrijliggende fietspaden en snappen niet waarom dat nu niet meer nodig zou zijn. In 2016 was er immers ook al sprake van het omvormen van de Korreweg naar een fietsstraat.’

Rustebiel vreest dat de hoogte van de brug enorme impact gaat hebben op de omgeving. ‘Dat is bij 4 meter al zo. Je hebt een enorme aanloop nodig wat omwonenden beperkt in hun uitzicht en aanrijroutes naar omliggende straten beperkt. Lefier heeft hier bijvoorbeeld ook last van, die nieuw wil gaan bouwen op de hoek van de Korreweg en het kanaal.’

Het is de fractie van D66 ook niet helder wat de winst voor de scheepvaart is in de varianten geen verhoging, 4 meter of 5,5 meter. ‘Wanneer we vragen naar de verschillen in openingstijden krijgen we geen helder antwoord. Voor de beroepsscheepvaart scheelt het amper brugopeningen, zo leert een analyse van een omwonende van de Paddepoelsterbrug.’

Voor D66 is het ook van belang dat de brug geen beperkingen oplegt aan het wel of niet doorgaan van het Oosterhamriktracé. ‘Het college weet ons nog niet te overtuigen van nut en noodzaak van die autoverbinding. Het mag niet zo zijn dat we er straks aan vast zitten vanwege de beperkte capaciteit van de Krol-brug.’

D66 hoopt dat de motie unaniem steun krijgt. ‘Inzake de Paddepoelsterbrug hebben we unaniem een brief naar de Kamer gestuurd met ons pleidooi. Dat maakt een krachtige indruk.’