Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Van elkaar op aan kunnen

Vandaag bespreken we de begroting voor de gemeente Groningen. We zorgen er, ondanks pijnlijke bezuinigingen, onder andere voor dat:

  • Mensen die hulp nodig hebben, en degenen die dat niet nodig hebben, van de gemeente op aan kunnen
  • Zwembaden en bibliotheken open blijven
  • Alle kinderen in Groningen gelijke kansen houden
  • We fijn, betaalbaar en groen kunnen wonen

Wil je meer weten? Lees dan hieronder wat Berndt erover zei tijdens de gemeenteraad.

Wil je erover doorpraten? Kom dan naar onze eerstvolgende borrel op vrijdagmiddag 13 december!

Voorzitter, verbinding maken we als mensen met elkaar en onderling. In de wijken waar we wonen, bij de verenigingen waar we sporten. Op de schoolpleinen waar we andere ouders ontmoeten. Het maakt dat we elkaar kennen en van elkaar op aan kunnen. En dat verbinding maken, dat gaat ook over ons. Want de gemeente Groningen, dat zijn wij allemaal. Ook wij moeten van elkaar op aan kunnen als het moeilijk wordt. En inwoners van de gemeente Groningen moeten dat zeker kunnen.

Wanneer we als overheid niet meer als mens op mensen reageren, het systeem de overhand laten voeren, wordt die overheid meer en meer een machine. En dat maakt mensen onzeker. Dat maakt dat mensen met problemen blijven zitten. Dat maakt dat mensen minder van ons op aan kunnen.

Voor D66 is het belangrijk dat we als overheid betrouwbaar zijn, en samen met inwoners en maatschappelijke partners altijd de menselijke maat de boventoon laten voeren. Dat mensen van ons op aan kunnen. Dat geldt wat D66 betreft ook richting het Rijk. Ook wij moeten van het Rijk op aan kunnen. En dat is financieel momenteel niet zo.

Voorzitter, deze begroting was en is daarom geen makkelijke puzzel. Complimenten daarom aan het college maar ook aan alle betrokken ambtenaren die oplossingen hebben gevonden voor de tekorten die opliepen tot zo’n 40 miljoen euro. We weten dat dit college ook flink lobbyt. Dat moet wat ons betreft doorgaan en wellicht nog wel een tandje feller.

Gelukkig maakten we in ons coalitieakkoord al de keuze om voor onze inwoners te kiezen. Voor de inwoners die hulp nodig hebben, en voor diegenen die dat niet nodig hebben. Voor inwoners die gelukkig worden van een groene omgeving. Van een gemeente met het beste onderwijs en 1 waar je fijn kunt wonen. Het is daarom voor D66 heel goed om te lezen dat dit college ook bij deze begroting de keuze maakt om onze sociale infrastructuur in stand te houden. Om geen onomkeerbare besluiten te nemen zoals het sluiten van zwembaden en buurtaccommodaties. Om te blijven investeren in een gemeente waar we van elkaar op aankunnen. En voorzitter, we lezen hiervoor voldoende terug in deze begroting.

Want, net als het vorige college, maakt ook dit college bewust de keuze om met onze inwoners in verbinding te blijven. Dat doen we bijvoorbeeld door gebiedsgericht werken steeds verder te integreren in ons beleid. Door te blijven investeren in cultuur voor iedereen. En wat D66 betreft blijven we ook onverminderd hard werken aan het enorme tekort aan woningen, met name in het middensegment. We moeten blijven zorgdragen voor de gemengde wijken die voor Groningen zo kenmerkend zijn. Want iedereen moet een fijn thuis kunnen hebben. En een fijn thuis betekent ook dat we moeten verduurzamen. Belangrijk is dat we daarbij verbinding houden met onze inwoners. Want iedereen moet mee kunnen komen.

Wat ons betreft begint die zeggenschap en die invloed op de leefomgeving al bij onze kinderen. Zij moeten niet alleen van ons op aan kunnen, maar moeten ook hun stem kunnen laten horen. D66 blijft zich daarom altijd inzetten voor onderwijs en kansengelijkheid, en zijn daarom bijzonder blij met de continuering van de voorschoolse educatie. 

Als het dan gaat om je stem laten horen, laten we dan vooral onze Natuur- en duurzaamheidseducatie continueren. Want laat alle kinderen in Groningen blijven leren welke invloed de mens heeft op natuur en klimaat. Want alleen daarmee kunnen we van jongs af aan werken aan een Groningen waar het ook in de toekomst nog goed wonen is voor iedereen. En daarom dienen wij een amendement in om ons Natuur- en duurzaamheidseducatie te blijven ondersteunen.

Voorzitter, om van elkaar op aan te kunnen, moeten we samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven blijven bouwen aan een Groningen dat op de toekomst is voorbereid. We willen én kunnen het tenslotte niet alleen. We kunnen het wél, als we het vertrouwen hebben dat we van elkaar op aan kunnen.

Dank u wel voorzitter.