Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

D66: waar andere gemeenten voorzieningen sluiten doen wij dit niet

Groter denken en kleiner doen heeft ook een financieel gezicht gekregen. De opgaven van de gemeente Groningen en het geld dat daarvoor beschikbaar is zijn al een hele tijd uit balans. De tekorten zijn soms te herleiden tot de inkomsten die wij landelijk van het Rijk ontvangen, maar soms ook ontstaan zijn door keuzes in het verleden.

Onze financiële positie vraagt ook nu om (pijnlijke) keuzes. Berndt Benjamins: “Het college kiest ervoor om zwembaden en bibliotheken open te houden en dus, waar andere gemeenten die keuze wél maken, geen onomkeerbare besluiten te nemen waarvan je later spijt zou kunnen krijgen”. Dit college blijft, hoe moeilijk het ook is, staan voor de sociale infrastructuur.

Maatschappelijke akkoorden
Ook D66 heeft er buikpijn van dat veel geplande investeringen in gebiedsgericht werken worden teruggedraaid of uitgesteld. Ook wij hebben last van de teruggeschroefde ambitie op de wijkenergieplannen. Ook wij vinden de verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) heel erg vervelend. En ook wij staan bij de bezuinigingen op sport niet juichend aan de zijlijn. Wieke Paulusma: “Om de tekorten in met name het sociaal domein op te vangen vragen we iedereen om bij te dragen. En dat is niet makkelijk”.

De pijnlijke keuzes kunnen we deels maken omdat we in de afgelopen periode zoveel geïnvesteerd hebben. Bijvoorbeeld in de peuteropvang voor iedereen, Kansen in Kaart, bewegen in de openbare ruimte, toegankelijkheid en de WIJteams. Daardoor kunnen we nu tijdelijk tegen een stootje. D66 is er trots op dat we in Groningen met ingrepen, waar ook wij buikpijn van hebben, toch blijven doen wat we afgesproken hebben. We blijven investeren in de groei van de gemeente omdat dat kansen voor iedereen creëert.

D66 zou het college van B&W, maar ook partijen buiten het stadhuis willen oproepen om onze maatschappelijke akkoorden meer, of opnieuw, leven in te blazen. Laten we niet alleen onze successen gezamenlijk vieren maar ook als het moeilijk is elkaar de hand reiken. Want moeten we met al deze tekorten bijvoorbeeld het abonnementstarief wel invoeren als we verwachten dat ons dat meer geld gaat kosten? Moeten we als het gaat om Veilig Thuis alle nieuwe beleidsveranderingen wel opvolgen, waardoor we niet alleen een financieel tekort oplopen maar er ook simpelweg te weinig meldingen worden afgehandeld? 

Wonen en de Lelylijn
Voor wat betreft de bereikbaarheid naar de stad roepen wij het college op om te blijven investeren in snelfietspaden en te blijven lobbyen voor de Lelylijn. Het investeringsfonds dat de regering opperde bij de miljoenennota, moet volgens minister Hoekstra gericht zijn op structurele projecten voor duurzame economische groei. Jim Lo-A-Njoe: “en als er één project aan die voorwaarde lijkt te voldoen, dan is dat toch wel de Lelylijn”.

De andere grote opgave is wat D66 betreft woningbouw in het middensegment. De woningbouw heeft in het verleden te lang stilgelegen en nu bouwen we ondanks de inzet van het college achter de vraag aan. De gemeenteraad en het college van B&W zitten bovenop het te bouwen percentage sociale huur, maar inzicht krijgen in de bouw voor het middensegment lukt volgens D66 niet zo goed. Verder zit de stad in een groeispurt en steeds meer steden laten hun schroom los als het gaat om hoogbouw. Tom Rustebiel: “Hoogbouw is duurzaam, spaart ruimte en geeft de stad smoel. Wat D66 betreft is de Martinikerk als ankerpunt voor hoogbouw dan ook niet meer heilig”.

Veiligheid
D66 heeft als partij binnen de coalitie afgesproken dat persoonlijke kwaliteit van leven het leidend principe zal zijn voor gemeentelijk beleid. En als we de vele maatregelen aan dat principe toetsen, dan kunnen wij door de bank genomen leven met deze begroting. Uiteraard maken wij ons wél zorgen. Net iets te vaak naar ons zin namelijk, piept bijvoorbeeld het actief grondbeleid boven het maaiveld uit. In onze beleving plukken wij met deze begroting onder andere ook de wrange vruchten van deze uit de tijd zijnde methode van beleid voeren. Ook met de verdere verhoging van het vreemd vermogen van Meerstad zijn we daarom niet zo gelukkig.

Daarnaast maken we ons wat zorgen over bezuinigingen op handhaving. In steeds meer beleidsplannen wordt steeds vaker een beroep gedaan, juist op handhavers. Landelijk is het beeld sowieso al, dat de druk op de politie alsmaar verder toeneemt. Dat beeld is in Groningen niet anders. Berndt Benjamins: “Dat betekent een verschuiving van de druk naar onze lokale toezichthouders en handhavers, waar toch ook al flinke druk op ligt”. De fractie van D66 maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en zal nauwgezet blijven volgen of onze ambities op dit terrein waargemaakt kunnen blijven worden.

Desalniettemin vindt de fractie van D66 dat er met de enorme opgaven voor de komende jaren nu wel een gewogen pakket maatregelen ligt. Er is gekeken naar alle besparingsmogelijkheden en nauwkeurig gewikt en gewogen. De sociale infrastructuur hebben we hiermee voor de gemeente Groningen voor de komende tijd gezekerd.