Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Debat gemeenterekening: Groots in Groningen

Vandaag debatteert de gemeenteraad over de gemeenterekening, waarin terug wordt gekeken of belangrijke doelen zijn gehaald en of de financiële middelen goed zijn besteed. Fractievoorzitter Berndt Benjamins stond in zijn speech ‘Groots in Groningen’ uiteraard ook stil bij oplopende tekorten en zorgelijke financiële uitzichten van de gemeente. 

Komend weekend vindt in Groningen de 22e editie plaats van Dichters in de Prinsentuin, het grootste openlucht poëziefestival van de Benelux. Het thema van deze editie is “May you live in interesting times”. Dit is een soort vloek, die wordt toegeschreven  aan China. Het is iets dat je eigenlijk een ander dus niet toewenst. Maar, voorzitter, zoals ik al betoogde tijdens de bespreking van de begroting van 2019, interessante en spannende tijden zijn het zeer zeker voor deze gemeente. Want terwijl het economisch weerbericht in Nederland en in Groningen bijzonder gunstig lijkt, is er met dit actuele Meerjarenbeeld wederom een schip met bijzonder zure appelen onze gemeente binnengevaren.

In Groningen gaat het veel mensen goed, veel mensen wonen in een fijne, veilige en groene leefomgeving. De rekening van 2018 ademt grotere betrokkenheid van meer mensen bij hun eigen wijken. Ontwikkelingen als Wijkbedrijf Selwerd, de “VinkMobiel” in Vinkhuizen en de co-creatie rondom het Festivalterrein in Reitdiep zijn daar uitstekende voorbeelden van.

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde onlangs de kwartaalrapportage Burgerperspectieven 2019-2, waaruit blijkt dat de negatieve stemming onder onze inwoners in het 2e kwartaal is afgenomen. Oftewel, meer mensen hebben een gunstiger toekomstperspectief gekregen. Het is voor het eerst sinds een jaar dat dit het geval is. Met het meerjarenbeeld in de hand kun je je echter afvragen hoe duurzaam en toekomstbestendig dat perspectief nou werkelijk is.

Want als wij als gemeente moeten bezuinigen, dan kan het bijna niet anders dat ook onze inwoners dit aan den lijve zullen ondervinden. En natuurlijk doet het college zijn stinkende best om extra Rijksbijdragen binnen te halen, dat ondersteunen en waarderen we ten zeerste. Maar zoals het college ook heeft aangegeven, we zullen een brede takendiscussie met elkaar moeten voeren en het moeten hebben over eventueel bijstellen van onze ambities. We kunnen er eenvoudigweg niet omheen dat er tijden komen die moeilijk worden.

Moeilijker omdat de financiële tekorten groot zijn. De fractie van D66 loopt daar niet voor weg en snapt dat er keuzes gemaakt moeten worden. We zijn bereid om die keuzes te maken. Maar die keuzes maken we wel graag in gezamenlijkheid, want alleen samen maken we Groningen. Tegelijkertijd hebben we uiteraard ook de verantwoordelijkheid om de gemeente Groningen toekomstbestendig te houden.

Vorig jaar stonden we tijdens de Week van de democratie stil bij het gebiedsgericht werken. Of zoals het SCP het zou noemen; onze emotionele verbondenheid. En daar kwam het magazine ‘Groots in Groningen: de kracht van klein’, uit voort. De burgemeester zegt zeer treffend in de inleiding in dat bewuste tijdschrift: “intensief contact met elkaar, het verbinden van verschillende groepen en investeren in het vertrouwen zijn van essentieel belang.”

Emotionele verbondenheid helpt namelijk economische ontwikkeling vooruit. Voorzitter, die oproep was toen, eind vorig jaar, al belangrijk. Maar eigenlijk nauwelijks nog urgenter te krijgen dan dit moment, nu, hier, in dit huis. Het huis van de stad, het huis van de toekomst van de democratie. Want als we nú door weten te zetten met onze gebiedsgerichte aanpak en het stuur in handen geven van onze inwoners, dan geeft dat zekerheid en vertrouwen voor de toekomst.

Het geeft vertrouwen als we als gemeente voort kunnen borduren op de fundamenten van samenwerkingen zoals die er nu zijn. Voortborduren op de forse investeringen in onze wijken, in ons onderwijs en voorschoolse opvang. Voortborduren op het gebiedsgericht werken en daarbij samenwerking zoeken en vinden met al die maatschappelijke partners van de gemeente Groningen. Samenwerking met onze inwoners, zodat we de kracht en creativiteit uit onze samenleving kunnen blijven halen en er wederzijdse trots en tevredenheid kan ontstaan.

Voorzitter, tijdens de begrotingsraad haalde ik als voorbeeld al de tuintegelactie aan, om te illustreren hoe grote zaken op een kleine manier tastbaar en begrijpelijk kunnen worden gemaakt. Nog zo’n ander voorbeeld is de aanpak van het A-Kwartier, waar de gemeente is gestopt met plannen achter de tekentafel te maken en het echt aan de buurt overlaat. Maar daarbij niet vergeet dat de buurt het niet alleen kan. En dus verzorgt de gemeente wél het gebiedsteam en een budget.

Dat is de kracht van klein die grootse effecten kan hebben. En daarmee gaan we het in Groningen doen de komende jaren!