Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 april 2019

De gemeenteraadscyclus door de ogen van Stan Gräper

Stan Gräper loopt een arbeidsoriënterende stage bij ons als onderdeel van maatschappijleer. Hij kijkt naar de gemeenteraadscyclus van begin tot eind en hoe dat in een fractie precies gaat. Hierbij kijkt hij hoe fractievergaderingen verlopen en hoe dat vervolgens tot uitdrukking komt in de commissievergaderingen, en later ook in de raadsvergaderingen. Ook heeft Stan met de bestuursadviseur en woordvoerder van wethouder Paul de Rook meegelopen. Hierdoor ziet hij het hele gemeentelijke bestuur in werking.

Stans interesse voor de politiek heeft deels wel te maken met het feit dat zijn moeder (Fleur Gräper) actief is in de provinciale politiek: “Daardoor krijg ik politiek wel iets meer mee dan andere kinderen. En ik denk ook dat ik me er voor ging interesseren doordat ik er snel over leerde door mijn moeder te volgen”, aldus Stan.

Maar, Stan kijkt wel verder dan zijn neus lang is. Aangezien zijn moeder op provinciaal niveau politiek uitoefent, was hij ook nieuwsgierig wat er op gemeentelijk niveau gebeurt. Stan: “Ik vraag me af of het heel anders is dan bij andere overheidsinstanties. En dan met name wat voor dingen er besproken worden en wat er besloten wordt”.

Het valt Stan op wat voor werk de fractie allemaal doet en hoe de fractie als één geheel samenwerkt om op zoveel mogelijk gebieden de visie van de partij te laten zien. “Dat is iets waar ik weinig over wist. Het is niet zoals bij het college dat je echt volledig bent ingedeeld op portefeuilles. Het valt me op dat de fractie de portefeuilles weet te verdelen, maar toch ook samenwerkt. Iedereen heeft ook wel een redelijk verstand van hoe het bij andere portefeuilles gaat”, aldus Stan.