Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 maart 2019

Tom Rustebiel lijstduwer Water Natuurlijk

Op woensdag 20 maart zijn niet alleen de verkiezingen voor Provinciale Staten, maar óók voor de waterschappen. D66 steunt de partij Water Natuurlijk en raadslid Tom Rustebiel is lijstduwer. Tom: ‘Water Natuurlijk heeft een groen en duurzaam programma dat goed bij ons aansluit.’

De waterschapsverkiezingen zijn belangrijk, stelt Tom. ‘Door de klimaatopgave worden waterschappen steeds belangrijker. Zeespiegelstijging en heftige neerslag zorgen ervoor dat we zowel aan de dijken als aan binnenlandse watersystemen hard moeten werken. Water Natuurlijk doet dat op een mooie manier, bijvoorbeeld zoals in de Onlanden waar de waterberging een prachtig natuurgebied is geworden. Hierdoor houdt de stad droge voeten.’

Hevige neerslag en intense hitte zorgt ervoor dat het waterschap ook in stedelijk gebied steeds meer opgaven krijgt. ‘Uit onze motie met een oproep met een visie op klimaatadaptatie is een heel plan ontstaan. Dat gaat om meer waterlopen in de stad, extra bomen en parken maar ook verticaal groen. Allemaal opgaven waarvoor we het waterschap hard nodig hebben en waarop de visie van Water Natuurlijk naadloos aansluit.’

In Nederland is er een sterke cultuur van ontwateren en verdrogen, vooral vanwege landbouwbelangen. Dat brengt steeds grotere problemen met zich mee. ‘Twee weken geleden was het bericht in het nieuws dat een miljoen huizen dreigt te verzakken, mede door de droogte. En door een laag waterpeil in Veengebieden ontstaat zogenaamde veenoxidatie, waarbij meer CO2 vrij komt dan bij een kolencentrale. Een hoger waterpeil is vaak wenselijk, ook voor de natuur. Denk aan weidevogels. En dat zijn politieke keuzes die een waterschap moet maken. Dus die verkiezingen gaan echt ergens over’, besluit Tom.

In de gemeente Groningen zijn de waterschappen Hunze en Aa’s (oost) en Noorderzijlvest (west) actief. Dat wijst zich vanzelf bij het stemmen. Water Natuurlijk geniet niet alleen steun van D66, maar ook van GroenLinks en een aantal organisaties op het gebied van natuur en buitensport.

Kijk hier voor Water Natuurlijk Noorderzijlvest
Kijk hier voor Water Natuurlijk Hunze en Aa’s