Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

Samen maken we een groen, gezond en gelukkig Groningen

Groen en duurzaamheid, een leefbaar woonklimaat en kansengelijkheid. D66 Groningen is trots op het nieuwe coalitieakkoord met een accent op belangrijke thema’s als onderwijs, wonen, economie en duurzaamheid. We zien veel van ons verkiezingsprogramma terug met nog meer ruimte voor bewoners door gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing.

Het nieuwe coalitieakkoord zet fors meer in op ondersteuning door maatwerk met een gebiedsgerichte aanpak. Onze ambitie is een duurzame democratische vernieuwing en een integrale gebiedsgerichte manier van werken in de stad als geheel, in alle wijken en in alle dorpen. Dit betekent intensief samenwerken met bewoners en met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en corporaties. We sluiten slimme maatschappelijke coalities, waarin wij en onze partners verantwoordelijkheid voelen en nemen, en bereid zijn tot investeren.

Paul de Rook wethouder

Paul is ontzettend blij om te zijn voorgedragen voor de portefeuilles Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie & innovatie, Marktwezen, Internationale handel & samenwerking, Toerisme & recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken & Democratische vernieuwing: ‘Ik heb veel zin om de ambities van ons coalitieakkoord te gaan waarmaken!’ Paul wordt wijkwethouder West (De Buitenhof, Dorkwerd, Gravenburg, De Held, Hoogkerk, Leegkerk, Paddepoel, Reitdiep, Selwerd, Tuinwijk, Vinkhuizen).

De coalitieonderhandelingen vind hij misschien wel een van de leukste periodes van actief zijn in de gemeentepolitiek: ‘Het leuke is ook niet omdat het makkelijk is, maar juist die uitdaging dat het allemaal moet passen. De puzzel zit financieel, maar ook qua draagvlak, zowel voor de bevolking als ook voor de partijen aan tafel. Je moet ook je creativiteit aanwenden om te zorgen dat je met plannen komt die haalbaar zijn, betaalbaar zijn en kunnen rekenen op voldoende draagvlak’, aldus Paul.

Achter de schermen bij de coalitieonderhandelingen

Lees hier het coalitieakkoord of bekijk hier het filmpje met het coalitieakkoord in 2 minuten uitgelegd.