Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 januari 2019

Berndt Benjamins nieuwe fractievoorzitter D66 Groningen

Berndt Benjamins is per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van de fractie van D66 in de gemeenteraad van Groningen. Hij volgt Jetze Luhoff op, die bij de laatste verkiezingen al niet meer herkiesbaar was en afscheid nam van de raad. Luhoff was lid van de gemeenteraad sinds 2006 en kiest nu voor een nieuwe stap in zijn carrière.

Benjamins (46) is gemeenteraadslid sinds juli 2012 en was in die hoedanigheid o.a. lid van de commissies Ruimte & Wonen en Werk & Inkomen. Daarnaast vervulde hij diverse commissievoorzitterschappen. ‘De rol van fractievoorzitter voor de lokale D66-fractie is een bijzondere eer en een mooie uitdaging. De politieke koers van D66 blijft uiteraard progressief, daarin is Luhoff een voorbeeld geweest’, aldus Benjamins.

De uiteindelijke portefeuilleverdeling binnen de nieuwe fractie moet nog worden vastgesteld. Het wachten is wat dat betreft op de invulling van het nieuwe college. Benjamins voert namens D66 samen met wethouder Paul de Rook de inhoudelijke formatiegesprekken. Benjamins woont samen met zijn vrouw en kinderen in de Hortusbuurt/Ebbingekwartier.