Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

Afscheid raadsleden en wethouder

Deze week namen we in de gemeenteraad afscheid van onze fractievoorzitter Jetze Luhoff, onze raadsleden Arend Jan Wonink, Carlo Schimmel, Emile Zirkzee en Fleur Woudstra, en D66-wethouder Ton Schroor. Alle zes werden ze door iedereen  ontzettend bedankt voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren!

Jetze heeft twaalf jaar namens D66 in de gemeenteraad gezeten en de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Na de historische overwinning vier jaar geleden, waarbij D66 negen zetels haalde en als grootste partij deelnam aan het college, loodste hij de coalitie in de gemeenteraad vakkundig naar de eindstreep, waarbij er goed werd samengewerkt met zowel de coalitiepartijen als met de oppositie. Daarnaast was geen enkel ander raadslid zo goed op de hoogte van de gemeentelijke financiën als hij, gaf hij richting aan de fractie en prentte hij bij iedereen het standpunt in dat solide financiën een voorwaarde zijn voor een gezonde, duurzame en sociale gemeente.

Ton was lijsttrekker in 2010 en werd vervolgens wethouder na de verkiezingen. Deze functie vervulde hij acht jaar in drie verschillende colleges met een reeks portefeuilles, waarmee hij telkens weer liet zien over enorme bestuurskracht te beschikken.

Arend Jan, Carlo, Emile en Fleur waren namens D66 lid van de gemeenteraad. De afgelopen 4,5 jaar hebben ook zij zich met hart en ziel ingespannen voor een mooiere stad en haar inwoners. Het daadwerkelijke afscheid van de fractie volgt intern nog, maar ook nu willen we hen alvast dank zeggen voor alle inspanningen en samenwerking!