Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 december 2018

D66 samen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie

De informateur, mevrouw Ineke van Gent, heeft in haar verslag van de gesprekken die zij heeft gevoerd met alle partijen voorgesteld dat D66 samen met GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie gaat onderhandelen over de formatie van een nieuwe college. D66 lijsttrekker Paul de Rook gaf aan dit met enthousiasme en vertrouwen tegemoet te zien. Lees hier zijn woordvoering terug.

 

Paul de Rook over de voorgestelde coalitie

Ik wil mevrouw van Gent ontzettend bedanken voor de rol die zij heeft gespeeld de afgelopen weken dat uiteindelijk tot dit advies heeft geleid. Ze heeft een goed beeld gekregen van de opvattingen die leven en ze heeft op een doortastende manier doorgevraagd of dit een coalitie is die het een aantal jaren kan gaan uitzingen. De inhoudelijke adviezen die zij heeft meegegeven voor de verdere formatie zullen we zeker meenemen.

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma, in de campagne en in het debat na de verkiezingen aangegeven dat wat D66 betreft er een aantal zaken centraal moeten staan in de komende jaren. Dat betreft meer en beter inzetten op kansengelijkheid, zodat alle inwoners van onze stad goede kansen krijgen om zich te ontwikkelen.Hierbij hoort het verbeteren van de leefkwaliteit in een groeiende stad en in de onder druk staande dorpen, met goede voorzieningen in een veilige en schone omgeving. We moeten ook investeren in een groene toekomst, zowel in meer fysiek groen zoals bomen en planten als wel in de overstap naar schone vormen van energie. We moeten ook blijven investeren in een levendig klimaat voor sport en cultuur, voor een gezonde en bruisende stad. En tot slot willen we de betrokkenheid en de zeggenschap van onze inwoners bij de publieke zaak versterken. Dit zijn thema’s die wij zeker bij de beoogd coalitiepartners hebben zien terug komen. Niet alleen in het verslag van de afzonderlijke gesprekken die ze met de informateur hebben gevoerd, maar zeker ook in de gezamenlijke gesprekken die we met elkaar hebben gehad.

Ondanks dat er wat D66 betreft ook andere combinaties mogelijk waren geweest, zien wij de coalitie die nu wordt voorgesteld absoluut zitten. Het is voor ons een combinatie van een vertrouwde samenwerking met PvdA en GroenLinks die de afgelopen jaren bijzonder prettig en succesvol is geweest, juist op de thema’s die wij belangrijk vinden, en de ChristenUnie die wij goed kennen hier lokaal als een constructieve oppositiepartij. Ook in de provincie als landelijk zien wij dat D66 en de ChristenUnie in staat zijn om ook een hele productieve bestuurlijke samenwerking met elkaar aan te gaan en dat zien wij hier op lokaal niveau ook absoluut zitten. Dit is een rood-blauwe coalitie met groen heel duidelijk in het hart.

We zien een basis voor een coalitiesamenwerking die D66 met enthousiasme en vertrouwen tegemoet ziet. We hebben heel veel zin in de coalitiebesprekingen. Er zijn een paar harde noten die we met elkaar moeten kraken, want het financiële beeld is niet gunstig. Met deze partijen en met deze mensen hebben wij daar vertrouwen in, omdat we allemaal zien dat we snel aan de slag moeten met een paar hele urgente vraagstukken die er liggen in onze nieuwe gemeente waar een daadkrachtige en solidaire coalitie antwoord op moet gaan geven.