Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

ChristenUnie en D66 willen meer oog voor impact op bewoners bij ombouw ring Zuid

ChristenUnie en D66 willen meer oog voor impact op bewoners bij ombouw ring Zuid. Naar aanleiding van contacten met bewoners hebben de ChristenUnie en D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college mede namens de partijen CDA, Student en Stad, VVD, Partij voor de Dieren, Groen Links, 100% Groningen, Stad en Ommeland en PvdA.

Kern van de vragen is dat een aantal bewoners in de afgelopen periode dat er gebouwd werd aan de weg, niet adequaat genoeg geholpen zijn nadat zij klachten hadden. Inge Jongman, raadslid ChristenUnie: “Wij hoorden dat de bewoners van Oosterpoort een luisterend oor vonden bij de aannemer, maar dat het soms wel even duurde voordat klachten werden verwerkt. Een voorbeeld daarvan is de hotelregeling, waarop bewoners bij overlast een beroep kunnen doen. Die kan men bijvoorbeeld ruimhartiger inzetten.’’

Een tweede punt is dat er bij de bewoners, net als in de raad, zorgen leven over de voortgang van het project. Tom Rustebiel: “Naar aanleiding van de zorgen die er leven bij de bewoners willen wij dat de bewoners meegenomen worden in het vervolg en de planning.
Wij hebben vertrouwen in de goede afloop, maar als de bouw hervat wordt dan is dat een belangrijk moment voor de aannemer om minder stug om te gaan met klachten. Die bereidheid lijkt er wel te zijn, maar de uitvoering moet beter. Laten we straks met een schone lei verder gaan.”

Uitstel van de ringweg is vooral ontstaan door een verschil van inzicht tussen de aannemer en het projectbureau Aanpak Ring Zuid, dat namens het Rijk, de provincie en de gemeente handelt. Dat heeft onder meer te maken met de strenge eisen die de gemeente stelt aan leefbaarheid. Tom: ‘De plannen van de aannemer kunnen niet op de goedkeuring van het projectbureau rekenen. Volgens de aannemer voldoen ze wel en daardoor is nu een patstelling ontstaan.’

D66 gaat er vanuit dat de werkzaamheden snel hervat worden. ‘Er ligt een ontwerp dat door de verdiepte ligging goed in de stad past. Ook hebben we als raad extra- op en afritten en een fietstunnel in het project weten te krijgen. Raad en dit en voorgaande colleges hebben een weg die op palen dwars door de stad zou snijden weten te veranderen naar een verbinding die ook waarde toevoegt.’

Zie ook:
Niet tornen aan ontwerp ringweg

ChristenUnie en D66 willen meer oog voor impact op bewoners bij ombouw ring Zuid