Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

D66 wil Groen Onderwijspact

D66 Groningen wil scholen helpen om kinderen zo duurzaam mogelijk onderwijs te geven. Daarvoor presenteert de partij een 5-puntenplan die als basis kan dienen voor een groen onderwijspact. Daarin draait het om duurzame schoolgebouwen, groene schoolpleinen, een impuls voor duurzaamheidseducatie, duurzaam vervoer naar school én duurzaam voedsel. Zo wil D66 dat onze kinderen goed voorbereid worden op de samenleving van morgen.

 

Alle scholen duurzaam

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en D66 wil dat uiteindelijk alle scholen duurzaam worden. Onze kinderen vormen de generatie die de overgang naar schone energie en circulair ondernemen moet realiseren, het is daarom goed ze daar alvast op school op voor te bereiden. Ook oude schoolgebouwen moeten van het gas af, goed geïsoleerd worden en zoveel mogelijk worden voorzien van zonnepanelen. Ook wil D66 scholen voorzien van groene gevels. Dat is goed voor het binnenklimaat en tegen wateroverlast, maar een groene omgeving straalt ook duurzaamheidsbewustzijn uit en het geeft rust. Daarnaast wil D66 toe naar een Vensterschool 3.0, waar kinderen naast onderwijs ook terecht kunnen voor opvang, huiswerkbegeleiding, duurzaamheidsonderwijs, sport en cultuur. Het clusteren van deze functies is niet alleen duurzaam, het zorgt er ook voor dat de school het kloppend hart van elke wijk of dorp wordt.

 

Groene schoolpleinen

Uit onderzoek blijkt dat een groen schoolplein voordelen biedt voor leerlingen, leraren en de buurt. In andere steden stimuleert de gemeente de aanleg van groene schoolpleinen al en D66 wil dat in Groningen ook doen. Kinderen vinden een groen schoolplein fijner dan een “grijs” plein en het is beter voor hun ontwikkeling. Door een diverse, groene speelomgeving worden kinderen uitgedaagd om meer te bewegen en gevarieerder te spelen. Ook zorgt een groene omgeving voor rust tijdens volle schooldagen terwijl tegelijkertijd een groene omgeving de hersenen creatiever maakt. Ook dragen groene schoolpleinen bij aan een grotere biodiversiteit en een betere afvoer van regenwater. Een les over de groei van een plant of over insecten slaat beter aan in een groene omgeving. Zo kunnen docenten het schoolplein betrekken bij hun lessen. Mede dankzij D66 wordt er al werk gemaakt van de eerste groene schoolpleinen in Groningen.

 

Duurzaam voedsel

De ecologische voetafdruk van het voedsel dat we gemiddeld genomen eten is te groot. Gelukkig zijn er steeds meer duurzame alternatieven voorhanden. In bijvoorbeeld vegetarisch is steeds meer keuze. En als je graag vlees eet, dan is de keuze voor lokaal en duurzaam geproduceerd vlees de meest duurzame optie. Het is smakelijker, laat een lagere voetafdruk achter en het scheelt een hoop transportvervuiling. Ook is het belangrijk dat voedsel niet steeds in kleine eenheden verpakt wordt, want dat levert een hoop afval op. Een banaan heeft van de natuur al een prima verpakking gekregen. Duurzaam voedsel helpt docenten te vertellen over het belang ervan en het brengt het gesprek op gang, omdat het voedsel waarover het gaat voorhanden is op school.

 

Duurzaam vervoeren naar school

Verkeersveiligheid bij scholen is al jaren een speerpunt van D66 en er is al veel verbeterd. Als scholen niet op een veilige manier bereikbaar zijn, dan zullen ouders minder snel geneigd te zijn met hun kinderen naar school te lopen of te fietsen. En dan ontstaat er een vicieuze cirkel, want als ouders daardoor vaker de auto pakken wordt het nog onveiliger en zullen andere ouders vervolgens nog minder gaan lopen of fietsen. D66 wil straten rondom scholen en routes er naar toe nog veiliger inrichten. Daarnaast is er een extra investering nodig in voorlichting over duurzaam vervoer. Dat gaat niet alleen over verkeersveiligheid, ook over de uitstoot en effecten van verkeer kan op een speelse manier veel geleerd worden. Tot slot wil de partij graag dat alle scholen het verkeersexamen blijven uitvoeren en waar nodig bijspringen.

 

Duurzaamheidseducatie

Onze kinderen zijn niet alleen de werknemers of ondernemers van de toekomst, waarvoor kennis over de natuur en duurzaamheid belangrijk is. Het zijn ook de consumenten van de toekomst, die goed kunnen doen wat de huidige generatie vaak heeft nagelaten. Duurzaamheidseducatie gaat makkelijker in een schoolgebouw met zonnepanelen, een warmtepomp, een groen schoolplein, een autoluwe straat en met een kantine met gezond voedsel. D66 wil daarnaast duurzaamheidseducatie een impuls geven via de bestaande initiatieven, zoals NDE en Energy Colleges. Ook willen we geld en denkkracht beschikbaar stellen voor nieuwe en innovatieve ideeën. Leerlingen en studenten op alle niveau’s kunnen nog veel meer betrokken worden bij initiatieven in de stad, want duurzaam onderwijs helpt ons op weg naar een groene toekomst.