Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

12 successen van D66 in Groningen

Koopzondag
In het coalitieakkoord van 2014 ging een langgekoesterde wens van D66 in vervulling: elke zondag mogen de winkels open!

Diepenring wordt boulevard
Dankzij een motie van D66 verandert een groot deel van de Diepenring naar een boulevard, met terrassen, zitplekken en groen.

Ruim baan voor de fiets
Onder aanvoering van D66-wethouder Paul de Rook investeert Groningen samen met partners 85 miljoen in de meest schone en gezonde manier van vervoer: de fiets!

Programmeren in de klas
Een motie van D66 zorgt ervoor dat kinderen nog beter voorbereid worden op de arbeidsmarkt van de toekomst: ruim baan voor programmeren in de klas.

Voorschoolse opvang voor alle kinderen
Om de kansengelijkheid te vergroten en het verschil tussen kinderen die wel of geen kinderopvang hebben gehad te verkleinen regelde onze wethouder geld zodat ook kinderen van Stadjers met lage inkomens naar de opvang kunnen.

Alle bussen elektrisch
Vanaf eind 2019 rijden er alleen maar elektrische bussen in de stad. Goed voor de luchtkwaliteit en belangrijk op weg naar een klimaatneutrale gemeente!

Meer buiten sport en speelplekken
Er is onder aanvoering van D66-wethouder Paul de Rook voor het eerst een vast budget voor sporters buiten het verenigingsleven. Elke sporter telt!

Meer geld naar cultuur
In het coalitieakkoord van 2014 kwamen veel plannen van ons uit, zoals een extra investering in kunst en cultuur. Cultuurstad Groningen maakt z’n naam nu nog meer waar.

Vergroten inwonersinvloed
D66 kreeg een raadsmeerderheid voor vijf democratische projecten, zoals Wijkdeal de Wijert en de Coöperatieve Wijkraad. Samen maken we Groningen.

Circulaire economie
Dank een voorstel van D66 zetten we niet alleen in op verduurzaming en vergroening, maar koppelen we daaraan ook de economische kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van hergebruik.

Meer groen in de stad
Door een motie van D66 wordt de stad groener. Goed voor biodiversiteit, leefbaarheid en om klimaatverandering op te vangen. Groen vangt hitte op en voert water af.

Herinrichting binnenstad
D66 is één van de aanjagers achter de inrichting van de binnenstad. De Munnekeholm, Brugstraat en A-straat zijn nu voetgangersgebied. En nu door!