Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 november 2018

Een halfuur sneller in de randstad door stations over te slaan

De Intercity naar de randstad kan tot 25 minuten sneller als er stations worden overgeslagen. Een snel te realiseren plan, stellen D66-lijststrekker Paul de Rook en kandidaat-raadslid Tom Rustebiel.

De roep om een snellere treinverbinding van het Noorden naar de Randstad en weer terug is een terugkerend thema. Maar helaas is het nog steeds bij die discussie gebleven. Voor de reiziger die dagelijks gebruikt maakt van de trein is er de afgelopen jaren weliswaar veel gebeurd, maar weinig substantieel verbeterd aan de reistijd.Hoe aanlokkelijk een nieuwe Zuiderzeelijn ook lijkt, op korte termijn zal het er niet van komen, al is het alleen omdat het ministerie van I&W het niet ziet zitten. Ook in Noord-Nederland heeft men hierover de neuzen nooit de zelfde kant op kunnen krijgen.

Om wel snel stappen te zetten, moeten we dus kijken naar andere opties. De bestaande route kan veel sneller, bijvoorbeeld door een Intercity-Direct in te voeren. Want als treinen tussen Groningen en de randstad onderweg niet meer stoppen wordt de rit véél korter. Wat D66 betreft moeten we deze discussie nu eindelijk eens met elkaar aan durven te gaan. Het sluit bovendien aan op een pleidooi van Pro-Rail topman Pier Eringa met 7 noord-Nederlandse overheden: versnel het bestaande spoor.

Het stoppen op een station kost ruim 3 minuten en op Zwolle zelfs zo’n 5 minuten. Wanneer het treinnetwerk zou worden uitgebreid met intercity-direct verbindingen tussen Groningen en Amsterdam Zuid en Den Haag zou de reistijd zonder stops in Assen, Zwolle, Lelystad en Almere 15 tot 25 minuten sneller kunnen. Dat zou een reistijd van minimaal 1.45u kunnen betekenen. Voor Den Haag zou die terug kunnen naar 2.13u. De reistijd per trein zou dan voor het eerst in de geschiedenis korter zijn dan de autoreistijd tussen beide steden en wordt daarmee een ‘gamechanger’ in de keuze tussen auto en OV.

Deze flinke versnelling van de spoorverbinding kunnen we snel in de praktijk brengen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De volgende stap die dan gezet moet worden is het verbeteren van de treinen, zodat ze de maximaal toegestane snelheid ook echt kunnen gaan rijden. Wanneer vervolgens de zwakke elementen in het huidige spoornetwerk worden aangepakt kan Groningen met deze 3 stappen tegen relatief beperkte maatschappelijke kosten, toegroeien naar een verbinding met Amsterdam binnen anderhalf uur en naar Den Haag ruim binnen de 2 uur.

Wat D66 Groningen betreft worden de komende jaren grote stappen gezet in het versnellen van de treinverbinding naar de Randstad. Maar daarvoor moeten we wel hard aan de slag. Groningen zal daarin ambitie moeten tonen en ook voor zich zelf moeten durven kiezen. We zijn straks de vijfde gemeente van Nederland met voldoende reizigers om minstens één keer per uur zo’n trein te laten rijden. Die snelle trein komt er niet vanzelf!