Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 september 2018

Studentenhuisvesting op Zernike nodig

Voor het derde jaar op rij kunnen veel internationale studenten geen kamer vinden. Het is een hele brede discussie geworden, die inmiddels gaat over rendementsdenken, woningen bouwen, discriminatie en huisjesmelkers. D66 verwacht van de gemeente focus op het lokale probleem: overleg met instellingen over inschrijfprocessen maar vooral meer bouwen, óók op Zernike Campus.

Drie jaar geleden was voor het eerst sprake van de problemen waar Groningen ook momenteel mee kampt. Honderden internationale studenten die wekenlang in hotels, hostels of zelfs op straat moesten slapen omdat zij geen kamer konden vinden op de oververhitte kamermarkt. Op dat moment kon de gemeente, RUG en Hanze nog volhouden dat het om een incident ging. Toen de problemen zich een jaar later herhaalden werd duidelijk dat het probleem structureel is. Voor D66 toen al de aanleiding om aan de bel te rinkelen.

Prognoses

Je zou denken dat de gemeente zich met deze ervaringen in het achterhoofd voor dit jaar goed zou voorbereiden. En inderdaad werd al voor het begin van de zomer gewerkt aan het beschikbaar maken van opvanglocaties. Maar doordat de RUG besloot om de numerus fixus voor de Engelstalige bachelor psychologie af te schaffen kwamen er ineens bijna 800 extra internationals naar Groningen dan gedacht. Mede daardoor was voor sommige internationals slechts een tentenkamp beschikbaar als tijdelijke noodopvang.

Door onze goed aangeschreven onderwijsinstellingen, bruisende binnenstad en uitgebreide culturele voorzieningen blijft Groningen een fantastische stad om te studeren. Internationale studenten zullen daarom ook de komende jaren in grote getalen naar Groningen blijven komen, en wat D66 betreft blijven ze hier meer dan welkom. Internationals voegen een prettige dynamiek toe aan de stad en dragen bij aan de Groningse economie.

Bouwen

Uiteindelijk is het bouwen van meer kamers de beste manier om het tekort structureel op te lossen is. Hier wordt door de gemeente al aan gewerkt, maar de huidige problematiek laat zien dat het tempo verder omhoog moet. Wat D66 betreft moet ook op de Zernike campus zo snel mogelijk studentenhuisvesting gebouwd gaan worden. En er is nauwer overleg nodig met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, zodat we de exacte aantallen studenten veel beter in beeld hebben. Daarover gaan we als raad binnenkort met de instellingen in gesprek.

Door de aanhoudende toename van het aantal studenten is het echter onwaarschijnlijk dat er binnen een jaar genoeg kamers worden gebouwd om alle tekorten op te lossen. De huidige huisvestingsproblemen zijn echter geen visitekaartje voor onze stad, en de kans is levensgroot dat volgend jaar opnieuw tientallen studenten geen onderdak kunnen vinden. Zelfs als RUG en Hanze direct zouden stoppen met het actief werven van internationals is dit probleem daarmee niet opgelost.

Extra inspanning

De gemeente moet dus alles op alles zetten om herhaling van deze problemen in de toekomst te voorkomen. Zolang het kamertekort niet definitief is opgelost moet er aan het begin van het academisch jaar direct genoeg fatsoenlijke noodopvang beschikbaar zijn, voor een redelijke vergoeding. Van de onderwijsinstellingen mogen we verwachten dat ze tijdig een fatsoenlijke prognose van het verwachte aantal studenten aanleveren.

Het beschadigde visitekaartje van onze stad werd deels hersteld door mooie verhalen over Groningers die studenten een weekje of twee in huis namen totdat ze een kamer gevonden hadden. Laten we deze initiatieven professioneel aanpakken door gastgezinnen centraal te organiseren. Alleen, door de piek problemen te verzachten zijn we er niet: meer bouwen blijft de oplossing.

Lees meer:

Huisvesting internationale studenten blijft aandacht vragen

Zernike wordt groene campus met promenade