Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 september 2018

Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands

Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands

Het is deze week de Week van de Alfabetisering en daarom presenteert D66 Groningen het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in november in een versie voor laaggeletterden. Doelstelling van deze week is aandacht vragen voor laaggeletterdheid en stappen te zetten zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Met deze versie wil D66 een bijdrage leveren om de politiek ook voor de groep laaggeletterden groep toegankelijker te maken. Het programma is kort en bondig in eenvoudig Nederlands geschreven. Dit kan voor iedereen een prettige manier zijn om snel kennis te nemen van de plannen van D66 Groningen, niet alleen voor laaggeletterden.

D66 Groningen 2018 – Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands