Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 juli 2018

Open data Groningen beschikbaar

Deze maand maakte de gemeente Groningen een hele reeks open data beschikbaar op het nieuw portaal groningen.dataplatform.nl. Bijvoorbeeld over de bomen die de gemeente beheert, hoe mensen verhuizen binnen de stad of alle speelplekken die er te vinden zijn. Het is een langgekoesterde wens van D66 om zoveel mogelijk open data van de gemeente aan te bieden, zodat de hele samenleving hier van kan profiteren.

In het vorige verkiezingsprogramma schreven wij dat de gemeente zoveel mogelijk data beschikbaar moet maken voor burgers, bedrijfsleven en andere instanties. We zien dit namelijk als een belangrijke aanjager van economische activiteiten. Door de kostbare gemeentelijke informatie, zoals gegevens over infrastructuur, toerisme of energie toegankelijk te maken kunnen bedrijven nieuwe concepten op de markt brengen. Deze ambitie werd opgenomen in het coalitieakkoord.

Open overheid

Het is belangrijk dat gegevens als open data met open standaarden worden aangeboden, dat betekent bijvoorbeeld dat de gegevens zelf beschikbaar worden gemaakt en niet alleen een kaart met de gegevens, zodat mensen er zelf mee aan de slag kunnen en bedrijven bijvoorbeeld hun eigen apps kunnen ontwikkelen. D66-wethouder Ton Schroor: “Wij staan voor een open overheid en het aanbieden van deze uit publieke middelen betaalde gegevens hoort daar bij. Dit kan ook voor waardevolle feedback zorgen waarmee wij ons beleid kunnen verbeteren.” Zolang de privacy of veiligheid van inwoners niet geschaad wordt moeten er wat D66 betreft zoveel mogelijk gegevens openbaar gemaakt worden.

Open data

Met het nieuwe dataplatform kan beschikbare  informatie overzichtelijk aangeboden worden in datasets zodat geïnteresseerden dit kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van open data is de OmgevingsAlert app, waarmee mensen op de hoogte kunnen blijven van het afgeven van vergunningen of bestemmingsplanwijzigingen in hun eigen buurt. Of de Bomenspotter app, waarmee de gemeente Utrecht samen met gebruikers de bomen in de gemeente in de gaten houdt. Door steeds meer data aan te bieden kunnen er nog veel meer waardevolle concepten ontwikkelt worden.

-Bekijk hier een voor Groningen interessant voorbeeld van gebruik van open data: alle aardbevingen in beeld gebracht door Kor Dwarshuis.

-Op het dataplatform staan ook mooie voorbeelden van manieren waarop de gemeente zelf gegevens in kaart heeft gebracht.

Hieronder een voorbeeld van hoe de gemeente zelf met de gegevens die ze beschikt aan de slag gaat: ‘hittestress’ in de stad weergegeven op een kaart.