Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 juli 2018

Rapport stopzetten geothermie

Er ligt een gedegen onderzoek naar het stopzetten van het geothermie (aardwarmte) project. “Een belangrijke conclusie voor ons is dat het project professioneel en transparant is aangepakt.”, zegt D66-raadslid Wieke Paulusma hierover. Wel liggen er duidelijke aanbevelingen voor de gemeente over hoe zulke projecten in het vervolg beter kunnen.

In juni 2016 werd het plan om met het geothermie project te beginnen met grote meerderheid aangenomen in de raad. We waren op de hoogte van een aantal risico’s, maar besloten dat het een enorme kans was voor Groningen om echt stappen te maken bij het overstappen naar duurzame vormen van energie. We namen en nemen deze ambitie serieus. Bovendien hielden we rekening met alternatieven voor het geval de eerste proefboringen naar aardwarmte lieten zien dat dit geen goede bron is voor Groningen.  Bij het project hoorde een tweede project, namelijk de aanleg van een warmtenet om woningen van de gewonnen warmte te voorzien, en dit net kan ook op andere manieren verwarmd worden. De raad stelde uitdrukkelijk als voorwaarde dat er geen enkele risico’s met betrekking tot aardbevingen genomen moesten worden en vergewiste zich ervan dat dit goed onderzocht en blijvend gemonitord werd.

Stopzetten geothermie

Halverwege 2017 werd duidelijk dat het geothermie project moest worden stopgezet, omdat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geen vergunning zou gaan verlenen, terwijl er al wel flinke investeringen waren gedaan. Hierop besloot de gemeenteraad dat er een raadsonderzoek moest komen hoe heeft kunnen gebeuren, om verantwoording aan de gemeente af te leggen over de besteding van het geld en om ervan te leren voor toekomstige projecten. Er werd een onderzoekscommissie samengesteld onder leiding van D66-raadslid Berndt Benjamins, samen met een afvaardiging van coalitiegenoot PvdA en de oppositiepartijen CDA en SP, die in samenwerking met een onderzoeksbureau het hele proces onder de loep hebben genomen.

Resultaat onderzoek

“Complimenten voor het onderzoek, er ligt een goed verslag waarin verre van speculaties, emoties en verwijten naar verantwoording is gezocht voor besteding van gemeenschapsgeld.”, vindt D66-raadslid Wieke Paulusma tijdens het debat. “Een belangrijke conclusie voor ons is dat het project professioneel en transparant is aangepakt. Tot onze tevredenheid omarmt het college alle conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Er liggen duidelijke aanbevelingen voor de toekomst.” Zo moet de gemeente bij nieuwe projecten waar ze nog geen ervaring mee heeft beter externe deskundigheid organiseren.

“Warmtestad is meer dan geothermie. D66 hoopt dan ook dat we in dit huis met dezelfde betrokkenheid, met de uitkomsten van dit onderzoek onder de arm, verder kunnen met Warmtestad en mogelijke alternatieve warmtebronnen.”, besluit Wieke.