Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Samenwerking loont: 2017 goed afgesloten

‘Samenwerken wordt het sleutelwoord’, schreven we vier jaar geleden in het coalitieakkoord. Nu, vier jaar later, kunnen we concluderen dat het goed gaat met Groningen, en de rekening van 2017 laat zien dat samenwerking loont.

Met deze woorden opende Berndt Benjamins als vervanger van fractievoorzitter Jetze Luhoff het debat over de jaarrekening van 2017. Lees hier de hele tekst:

In 2017 heeft Groningen 4000 extra arbeidsplaatsen en 800 nieuwe bedrijven erbij gekregen. Alleen al in de eerste drie kwartalen kwamen er in onze regio meer dan 3000 afspraakbanen bij. In de bestaande stad zijn meer grondgebonden woningen gebouwd dan wij eerder afgesproken hadden. De bussen zitten bomvol,  er is een opnieuw een slimme fietsroute gerealiseerd en de binnenstad heeft meer dan twee keer de afgesproken hoeveelheid fietsenstallingen erbij gekregen.

Maatwerk

De cliënttevredenheid bij individuele maatwerkvoorzieningen binnen de WMO is toegenomen, waarbij een extra compliment op zijn plaats is. Het is al moeilijk genoeg een winkel op te houden tijdens een verbouwing, maar een compleet nieuwe organisatie inrichten, dienstverlening op peil houden en de tevredenheid daarover verhogen is bijzonder knap! De dienstverlening aan de balie is bijzonder hoog en de tevredenheid met betrekking tot digitale dienstverlening is gestegen.

VN-klimaatinstituut

Nationale samenwerking zorgde voor het binnenhalen van het VN-klimaatinstituut samen met Rotterdam. Waarbij de inzet van onze burgemeester niet onvermeld mag blijven. Hoewel het achter de schermen werken dan misschien juist wel goed is.

We are the North

Regionale samenwerking zien we op cultureel gebied met het samenwerkingsverband ‘We are the North’. Dit heeft geleid tot een prachtige samenwerking met de culturele hoofdstad van Europa: Leeuwarden. Met mooie programma’s en projecten zoals als ‘Station Noord’ en ‘Waste No Waste’. Ook de ‘Top-Dutch’ campagnes zijn een mooi voorbeeld van dat samenwerking meer oplevert dan concurrentie tussen overheden. Beide campagnes hebben Noord Nederland wereldwijd op de kaart gezet.

Lokaal

Ook lokale samenwerking loont. Het gebiedsgericht werken samen met bewoners heeft in 2017 prachtige resultaten laten zien. ‘Blue Zone Selwerd’ en de uitvoering van de ‘Toekomstvisie A-kwartier’ noemt het college niet voor niks als mooie voorbeelden in deze rekening.

Onderwijs en sport

Samenwerken doen we daarnaast binnen het onderwijs. Vijf jaar geleden sloten we het Onderwijspact met alle lagen van het onderwijs in de stad, van kinderopvang tot universiteit. En de afgelopen jaren daagden we besturen, scholen en docenten  uit om zelf met plannen te komen voor innovatie. Daarmee werden taalachterstanden teruggedrongen en digitale geletterdheid gestimuleerd. Ook hebben we samen met het onderwijs de positie van statushouders verbeterd.

Door de samenwerking met de Sportkoepel hebben we in 2017 goede stappen kunnen zetten op weg naar een Gelijk Speelveld voor onze sportverenigingen.

Samenwerking in de raad

Hier in deze zaal hebben wij in 2017 ook veel samengewerkt. Zo hebben wij aan het begin van het jaar besloten om vijf experimenten te starten om nieuwe manier om betrokkenheid en zeggenschap van wijkbewoners te verbeteren. We hebben gezamenlijk meer dan eens aandacht gevraagd voor de aardbevingsproblematiek en wij hebben ons laten informeren de impact die dat heeft in Ten Boer. Op voordracht van de SP hebben we een motie aangenomen om Ten Boer met beschikbare expertise bij te staan.

We hebben gezamenlijk opgetrokken in het herindelings dossier, want ondanks dat er op onderdelen van mening verschillen zagen wij het gezamenlijk belang om daar een succes van te maken. Wij hebben gezamenlijk handen en voeten willen geven aan het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Met als resultaat het predicaat Koploper gemeente Toegankelijkheid van de VNG. En, in april hielden we op verzoek van deze raad samen een expert meeting over verkeersveiligheid.

De gemeente

De samenwerking tussen accountant en de gemeentelijke organisatie is tevens het noemen waard. Waar de rekening in 2016 om diverse redenen geen goedkeurende verklaring kon krijgen is het dit jaar door intensieve samenwerking en veel en hard werk wel gelukt. Dat verdient een groot compliment. Mijn fractie wil alle medewerkers bedanken voor het harde werk dat in 2017 is verricht. Die inzet én de samenwerking met bewoners en ondernemers, met docenten en zorgverleners, met belangengroepen en overheden, heeft in 2017 prachtige resultaten laten zien.

Conclusie

Wij staan voor een Groningen met lef en ambitie. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We hebben goud in handen. Maar we moeten wel blijven samenwerken. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden. Want, alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst succesvol aangaan.

Deze rekening laat zien dat die samenwerking loont! Voorzitter, samen maken we Groningen, daar wil D66 zich blijvend voor inzetten.