Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 juni 2018

Groningen: onderwijsinnovatiestad

In juni 2017 spraken het College van Onderwijs en de gemeente Groningen de ambitie uit om dé onderwijsinnovatiestad van Nederland te worden. Die ambitie vertaalt zich nu in een beleid dat stoelt op drie pijlers: 1) digitale geletterdheid en digitale vaardigheden, 2) ondernemerschap en ondernemende vaardigheden, en 3) het leren van de toekomst.

“Een prachtige ambitie”,  vindt D66-raadslid Arend Jan Wonink: “Van de ruim 200 duizend inwoners in deze stad is de helft op een of andere manier betrokken bij onderwijs. Het zijn Groningers die leren of studeren, lesgeven of onderzoeken of op welke manier dan ook het onderwijs faciliteren. Groningen is zo dé onderwijsstad bij uitstek.”

Kraamkamer voor vernieuwing

Het onderwijs in  Groningen, variërend van voorschoolse opvang tot en met de universiteit, heeft vijf jaar geleden op initiatief van D66 het Onderwijspact getekend. Doel van het pact is het intensiveren van de onderlinge samenwerking, het uitwisselen van ervaringen en het delen van nieuwe inzichten, om zo gezamenlijk het beste uit de leerlingen en studenten te halen. Alle onderwijsbesturen hebben zich daartoe verenigd in het College van Onderwijs.

“Veranderingen hebben het meeste effect wanneer ze de scheidslijnen binnen het onderwijs overstijgen, tussen het primair en het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld, of tussen vmbo en mbo. De samenwerking in het College van Onderwijs maakt van Groningen een ideale kraamkamer voor onderwijsvernieuwing”, benadrukt Arend Jan.

“Met ondernemerschap bieden we onze jeugd een kansrijk toekomstperspectief. Kijk hoe goed de Hanzehogeschool het doet op dat vlak; onderwijs kan dan een echte banenmotor zijn. De nadruk op digitalisering is niet alleen noodzakelijk voor de arbeidsmarkt, met alle beschikbare digitale informatie en bijvoorbeeld de zorgen over fake news is het ook essentieel voor onze democratische ruggengraat. Met het leren van de toekomst zien we de stad als leerplaats en gaat het onderwijs de samenleving in. Met beter onderwijs geven we hele generaties Groningers straks een kans op een betere toekomst.”

Internationaal

“We zien graag dat de groeiende groep internationale studenten betrokken wordt bij de ambities van het College van Onderwijs en de gemeente”, zo betoogde Arend Jan afgelopen woensdag bij de bespreking van de plannen. “Ze doen en denken nu al mee in allerlei proeftuinen voor onderwijsvernieuwing binnen de Hanzehogeschool en de universiteit. Wat D66 betreft is het echt van meerwaarde als ze ook betrokken worden bij onze ambities om de onderwijsinnovatiestad van Nederland te worden.”