Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 juni 2018

Verkiezingsprogramma vastgesteld

‘Samen maken we Groningen!’ Het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 Groningen is vastgesteld en staat nu online. Groen en duurzaamheid, een leefbaar woonklimaat en kansengelijkheid zijn de centrale thema’s. We leggen een ambitieuze en realistische koers neer die echte oplossingen biedt voor onze nieuwe gemeente. We plaatsen extra accenten op het gebied van onderwijs, leefbaarheid, sport, een duurzame toekomst en in het verbeteren van de kansen die onze kinderen krijgen voor een succesvol, gezond en gelukkig leven. Wij staan voor een Groningen met lef en ambitie. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We hebben goud in handen. Maar we moeten wel samenwerken. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden. Want alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst succesvol aangaan.

Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma

Voorwoord

Onze nieuwe gemeente heeft alles in zich om na 1 januari 2019 een prachtige combinatie te worden van een geweldige stad, omringd door een groen buitengebied met dorpen die tot de meest leefbare van Nederland behoren.

Het verbindende thema tussen de stad en het buitengebied is leefbaarheid. De gemeente is een optelsom van zoveel moois: een bruisend cultureel klimaat, de mooiste binnenstad van Nederland, een groeiende arbeidsmarkt, goede scholen, grote investeringen die op stapel staan in het verkeer, het startup-klimaat en een groene woonomgeving. Daarom heeft deze gemeente de potentie een van de beste woongemeenten van Nederland te worden.

Natuurlijk kent onze gemeente ook uitdagingen. De woningmarkt en het verkeer staan onder druk, er zijn grote gezondheidsverschillen tussen wijken en dorpen en de gevolgen van aardbevingen zorgen voor onzekerheid. Ook hier groeien te veel kinderen op in armoede en eist de klimaatverandering snelle actie.

Vier jaar geleden boekte D66 een historisch resultaat. Met negen zetels werden we de grootste partij in Groningen. De gemeente ging onder onze leiding voortvarend aan de slag. We zochten de verbinding op met de inwoners, we hebben geïnvesteerd in een duurzame, aantrekkelijke en leefbare gemeente met een nieuwe blik op kansengelijkheid en meedoen voor iedereen.

We pakten de binnenstad aan. Gaven ondernemers ruimte. Kozen voor de fiets. Brachten sportvoorzieningen terug in de wijk. En we ontwikkelden een progressieve blik op kansengelijkheid, met voorschoolse educatie en investeringen in cultuur. Groningen staat er uitstekend voor. De werkgelegenheid groeit, de stad bruist en scoort in bijna alle ranglijsten hoog. Met dit programma willen we het succes voor iedereen laten werken.

D66 wil vooruit! We leggen een ambitieuze en realistische koers neer die echte oplossingen biedt voor onze nieuwe gemeente. We plaatsen extra accenten op het gebied van onderwijs, leefbaarheid, sport, een duurzame toekomst en in het verbeteren van de kansen die onze kinderen krijgen voor een succesvol, gezond en gelukkig leven.

Op 21 november vinden misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit plaats. Gaan we door op de weg die vier jaar geleden is ingezet? Of keren we terug naar het verleden? Toen de gemeente ondernemers nauwelijks serieus nam en de ontwikkeling van mensen eerder afremde dan bevorderde.

Wij staan voor een Groningen met lef en ambitie. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We hebben goud in handen. Maar we moeten wel samenwerken. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden. Want alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst succesvol aangaan.

Ik hoop dat wij op 21 november (en daarna!) op uw steun mogen rekenen!

Paul de Rook

Lijsttrekker D66 Groningen