Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juni 2018

Initiatiefvoorstel Circulaire Economie

D66 wil met het deze week ingediende initiatiefvoorstel ‘Groningen Circulair’ sneller op weg naar een schonere economie en nieuwe kansen voor werkgelegenheid. Eerder dit jaar spraken we hierover met de andere fracties middels een door ons opgestelde discussienotitie en iedereen was positief. “Dit is precies het soort onderwerp waarbij we samen moeten optrekken als we echt stappen willen maken.”, zegt D66-raadslid Emile Zirkzee die het initiatief nam voor het voorstel.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie worden zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruikt en voor zover er nieuwe nodig zijn worden ze op duurzame wijze gewonnen. Het is dus een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Waarom stimuleren?

Naast een positief effect op onze ecologische voetafdruk levert de circulaire economie ook een bijdrage aan onze economie. Het maakt bedrijven minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en biedt kansen voor nieuwe lokale werkgelegenheid, door dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling van producten en grondstoffen. Naast dat we deze vaardigheden graag regionaal in huis hebben, zien we ook graag dat de in Groningen aan de slag gaan met de kennis die hiervoor nodig is. De samenwerking met onze onderwijsinstellingen is daarom essentieel.

Als het initiatiefvoorstel wordt aangenomen gaat de gemeente aan de slag met:

  • Een circulaire ‘kapstok’ nota/visie te maken waarin, ten behoeve van het ontwikkelen van beleid, een aantal kaders kan worden meegegeven omtrent circulariteit en deze zo snel mogelijk voor te leggen aan de raad,
  • een inventarisatie te maken van mogelijkheden waarin de gemeente haar voorbeeldfunctie kan tonen op het gebied van circulair handelen op de sporen van inkoop en bouw en hier beleidsuitgangspunten op te formuleren en deze eind 2018 te delen met de raad,
  • bij de voorbereidingen voor het nieuwe aanbestedingstraject op gebied van afval rekening te houden met het streven naar circulariteit,
  • Samen met onderwijspartners en bedrijfsleven een een programma te ontwikkelen waarin het verzamelen, delen en beschikbaar stellen van kennis over CE centraal staat en waarvan bedrijfsleven, onderwijs, inwoners en overheid kunnen profiteren.
  • Bij reeds aanbestede projecten, zoals de zuidelijke ringweg, met de partners in gesprek te gaan en de mogelijkheden tot hergebruik van restmaterialen te bespreken