Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 juni 2018

Shelter City oorkonde voor Groningen

De gemeenteraad kreeg op 31 mei een oorkonde uitgereikt van Justice & Peace, de moederorganisatie van het Shelter City programma waar Groningen aan meewerkt. Via Shelter City biedt onze stad een veilig plek aan mensenrechtenverdedigers die in hun thuisland in moeilijkheden zijn geraakt. De oorkonde werd uitgereikt bij de opening van de fototentoonstelling ‘Shelter City Groningen – portretten van mensenrechtenverdedigers’ van fotograaf Daniella van Bergen, in het Harmoniegebouw.

Mensenrechtenactivisten die in eigen land vervolgd worden krijgen in Groningen een veilige plek om drie maanden hun werk te doen. In die tijd kunnen ze onder meer trainingen volgen, hun internationale netwerk vergroten en noodzakelijke medische zorg ontvangen. Er wordt hiervoor onder andere samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, zodat de gasten en Groningse studenten van elkaar kunnen leren. Groningen raakte betrokken via het door D66 en Student en Stad in 2015 ingediend initiatiefvoorstel. Deze partijen kregen gisteren als vertegenwoordigers van de hele raad de oorkonde aangeboden.