Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 mei 2018

Meer bedrijven en groei werkgelegenheid

Groningen is een gunstige plek voor veel bedrijven om zich te vestigen en het aantal banen in de stad neemt toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage over de werkgelegenheidsontwikkeling die deze week besproken wordt. Van 2016 naar 2017 zijn er 807 bedrijven bij gekomen, een groei van 4,8%. Samen met de bestaande bedrijven heeft dit gezorgd voor 4100 extra banen, een groei van 3,1%.

Met deze cijfers presteert de stad Groningen bovengemiddeld goed in Nederland. Dat ondernemers en bedrijven vertrouwen hebben in het economisch klimaat in de stad blijkt ook uit het feit dat er voornamelijk vaste banen bij zijn gekomen. Het enige zorgenpuntje is dat energiesector, één van de speerpunten van het economisch beleid, niet sneller groeit. Daar staat tegenover dat de creatieve industrie spectaculaire cijfers laat zien. “Hier mogen we trots op zijn en dit moeten we koesteren. Denk bijvoorbeeld aan Het Paleis of De Pijp aan het Boterdiep, waar tientallen bedrijfjes onderdak hebben.”, prijst D66-raadslid Berndt Benjamins.

Deze periode heeft de gemeente meer dan eerst ingezet op samenwerken met het bedrijfsleven, onder andere met het Convenant Ondernemend Groningen. Samen met de werkgevers wordt er gekeken wat de stad nodig heeft om een aantrekkelijke plek te zijn voor bedrijven en werknemers. Zo is er een directe koppeling met de onderwijsinstellingen, waarmee het Akkoord van Groningen 3.0 is gesloten. “Om de vraag naar en het aanbod van arbeid op elkaar aan te laten sluiten is er een goede aansluiting nodig tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hier laat Groningen als kennisstad zijn kracht zien.”, besluit Berndt.