Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 mei 2018

Zorgelijke tekorten in de jeugdhulp

Deze week besprak de gemeenteraad de eerste uitkomsten van de ‘taskforce sturing op uitgaven in de jeugdhulp’. In de regio Groningen wordt het tekort voor 2017 momenteel boven de 23,5 miljoen euro geschat, waarvan meer dan 7 miljoen euro voor rekening van de stad komt. Dit zijn zorgelijke tekorten.

“De financiële situatie op zich is vervelend, maar wij vinden het nog zorgelijker dat er blijkbaar zoveel kinderen in deze stad jeugdzorg nodig hebben. Wat gaat er mis? Hoezo lukt het ons niet met elkaar als ouders, onderwijs en professionals om kinderen een dusdanige basis te bieden dat ze geen jeugdhulp nodig hebben?”, vraagt D66 raadslid Wieke Paulusma zich af. Zij diende namens D66 vorig jaar een motie in waarmee het college gevraagd werd om een lange termijn perspectief van de jeugdzorg te schetsen. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen die nu geboren worden over 10 jaar geen jeugdzorg nodig hebben? “De urgentie om dit te onderzoeken is groter dan ooit.

Zorg bij de gemeenten

Toen in 2014 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten kwam te liggen ging dit gepaard met een flinke korting, dit blijkt niet in te lopen door gemeenten. Dit moet volgens Wieke bij het rijk benadrukt blijven worden. “Het Rijk kan niet de verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbaren – kinderen – overdragen en dan verwachten dat we meer kunnen voor minder geld”. Daarnaast steeg echter de afgelopen jaren ook het aantal verwijzingen naar de jeugdhulp, waardoor er steeds meer zorg nodig is. “Voor D66 is het belangrijk om te weten waar deze stijging precies vandaan komt. Hoe kunnen we hier samen met ouders, huisartsen en de WIJ-teams meer grip op krijgen. En tot slot vinden we het belangrijk dat de aanbieders van jeugdzorg zich ook financieel committeren om wat aan de stijging van de kosten  te doen. “De financiële last kan niet alleen bij de gemeente liggen; dus wellicht moet er gekeken worden naar daling van tarieven.”

De gemeenteraad spreekt over drie weken verder over het onderwerp. Naast de meer gangbare oplossing moeten we ook creatief denken. In Rotterdam heeft een groep uit het netwerk Garage2020 de opdracht gekregen: ‘wat als er nou geen jeugdzorg was, hoe zouden we het dan oplossen?’. Wellicht ook een interessante vraag voor Groningen.