Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 maart 2018

Meer ruimte voor wonen op het water

Groningen krijgt meer ruimte voor wonen op het water. Een aantal partijen in de raad, waaronder D66, maakt zich daar via moties en pleidooien al langer hard voor. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Het college wil nu 550 plekken voor wonen op het water. Een forse uitbreiding die mooi past bij de wensen van de bewoners en de groei die de stad doormaakt.’

De raad besprak de uitwerking van de moties ‘Diepenring voor mooie schepen’ van D66 en ‘Meer ligplekken in Groningen’ van de ChristenUnie mede gesteund door D66. Tom: ‘We zien dat het college de wens van de raad erg serieus neemt door nu voor 550 plekken te gaan. We zijn ook blij dat de wachtlijst voor ligplekken daarbij betrokken wordt, daarop staan al heel lang zo’n 100 mensen en er komt maar geen beweging in.’

De laatste maanden zijn er veel debatten geweest over wonen op het water. ‘Waterkavels en ligplaatsen voor varende schepen liepen daarbij veelvuldig door elkaar heen. Wij vinden dat een stad die zijn historie dankt aan het water moet investeren in zowel waterkavels als ligplaatsen voor varende schepen. Bovendien groeit ons inwoneraantal fors, dus naast bouwen op land past daar ook een extra investering voor het wonen op het water bij.’

In de vergadering gaf D66 wel wat kaders mee. ‘Bij de aanleg van nieuwe plekken kijken we kritisch naar draagvlak in de buurt, financiën en ruimtelijke kwaliteit. We willen niet overal in de stad plekken creëren. Het water moet voor iedereen beleefbaar en bevaarbaar blijven. Sommige delen van het Eemskanaal, het Reitdiep en het Hoendiep zijn wat ons betreft daarom ook niet geschikt.’

Tijdens de vergadering nam de raad nog een motie van PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, VVD en SP aan om de 550 plekken te bekrachtigen en een onderzoek naar woonwensen te doen. Tom: ‘Vooral dat laatste was voor ons belangrijk, onder meer vanwege het grote verschil in ligplekken en waterkavels. We willen ook tegemoet kunnen komen aan woonschepenbewoners, waarmee we ook in gesprek zijn voor meer ruimte op de Diepenring.’

Zie ook:
D66 blijft koersen op beleefbare Diepenring