Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 maart 2018

Groningen Circulair

Wat kan de gemeente doen om bij te dragen aan een circulaire economie? Deze vraag leggen wij vandaag voor aan de andere fracties in Groningen middels dit discussiestuk, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken en snel stappen kunnen maken naar een schonere economie en nieuwe kansen voor werkgelegenheid.

.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie worden zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruikt en voor zover er nieuwe nodig zijn worden ze op duurzame wijze gewonnen. Het is dus een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

Waarom stimuleren?

Naast een positief effect op onze ecologische voetafdruk levert de circulaire economie ook een bijdrage aan onze economie. Het maakt bedrijven minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en biedt kansen voor nieuwe lokale werkgelegenheid, door dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling van producten en grondstoffen.

Volgens ons kan de gemeente de circulaire economie aanjagen door middel van acties bij de volgende punten:

  1. Een breed draagvlak creëren
  2. Een circulair netwerk stimuleren
  3. Het goede voorbeeld geven
  4. Clusteren van bedrijven
  5. Visie en beleidskaders bouwen

Vanuit dit uitgangspunt hebben wij de volgende bespreekpunten voorgelegd aan de andere fracties:

– Hoe kijken jullie aan tegen de huidige ontwikkelingen rondom de circulaire economie in Groningen?
– Wat vinden jullie dat de rol van de gemeente hierin moet zijn?
– Een circulaire economie biedt ook veel kansen voor lager opgeleiden, een doelgroep die het in de huidige economie soms lastig heeft. Benutten we dat potentieel nu voldoende?
– Wie wil met ons meedenken over een initiatiefvoorstel rond bijvoorbeeld voornoemde thema’s?

Blijf ons volgen voor de vervolgstappen!

Er kwamen veel positieve reacties tijdens de discussie met de andere partijen. Emile vertelt over het voorstel:

Groningen Circulair