Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Sport in Groningen goed georganiseerd

Elk jaar investeert de gemeente Groningen in de infrastructuur voor breedtesport in de stad.  Woensdag werden de voorgenomen investeringen en onderhoudsgelden besproken in de raadscommissie Onderwijs & Welzijn. Er is de afgelopen jaren een goede beweging gemaakt bij het terugkerende proces hier naar toe, onder andere doordat een grote reeks sportverenigingen zich georganiseerd hebben in de Sportkoepel die meedenkt met de gemeente. “Petje af voor de Sportkoepel. Het zijn vrijwilligers die vanuit een passie voor sport en vereniging dit doen.”, aldus D66-raadslid Arend Jan Wonink.

D66-wethouder Paul de Rook leidde het proces om tot het investeringsprogramma te komen. De sportkoepel wees op het prettige contact met de ambtenaren en is positief over het besluit dat nu voorligt: de wensen van de sporters zijn goed geïnventariseerd en de verschillende sportbonden zijn bij het proces betrokken.

Kunstgras

De gemeente zal voorlopig niet investeren in kunstgrasvelden met rubber infill. De Rook wil eerst het onderzoek naar mogelijk schadelijke milieueffecten afwachten. Vier kunstgrasvelden zullen daarom dit jaar niet vervangen worden. De gemeente gaat met extra onderhoud de levensduur van de velden verlengen.

Samenhang en samenwerking

“We zien vooral een beweging naar steeds meer samenwerking en samenhang in het gemeentelijk sportbeleid,”aldus Arend Jan, “In 2013 noemde toenmalig sportwethouder Dig Ishta dat beleid nog een ‘lappendeken’.”

Het Noorden

De gemeenteraad van Groningen heeft in 2016  een co-investeringsfonds voor sport ingesteld. Vanuit dit fonds wordt de herbouw van de afgebrande kantines van sporpark Het Noorden gefinancierd. De verzekering dekte maar een deel van de kosten. De gemeente dicht nu vanuit het co-investeringsfonds de helft van het ontstane gat.

Kids United

Dit jaar wordt voor meer dan een miljoen euro geïnvesteerd in de infrastructuur voor breedtesport. Hierbij zit ook een kleine investering voor de gehandicapte sporters van Kids United. Arend Jan: “Sport moet iedereen bereikbaar zijn in Groningen. Dat geldt ook voor gehandicapte sporters. D66 vindt het een goede zaak dat we de voorziening voor Kids Unites betalen vanuit geld dat bedoeld is voor sport.“