Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 januari 2018

Open houding gemeente duidelijk merkbaar

Het onderzoeksrapport ‘Burgerbetrokkenheid in Groningen’ werd deze week besproken in de commissie Financiën & Veiligheid. De inzet van de gemeente op dit thema werpt duidelijk zijn vruchten af. ‘De talloze experimenten om het gesprek met de bewoners van de stad aan te gaan hebben er voor gezorgd dat de houding van de gemeente steeds opener is geworden. Dit is ontegenzeggelijk een succes van de ambtelijke organisatie, het college en de hele raad samen.’, aldus D66-fractievoorzitter Jetze Luhoff.

Er werden verschillende projecten waarbij de gemeente intensief contact het met bewoners onder de loep genomen en een reeks betrokkenen zijn geïnterviewd. ‘Niet alle experimenten verliepen altijd soepeltjes, maar daarom zijn het ook experimenten, die kunnen in principe niet mislukken. Er is heel veel geleerd door de ambtelijke organisatie, blijkt ook uit het rapport, daardoor is er een arsenaal aan kennis en ervaring opgedaan. Bij elk project zijn er verschillende belangen en zijn er andere manieren nodig om het gesprek met mensen aan te gaan. Soms moet de gemeente meer boven de partijen staan en soms kan er heel hecht worden samengewerkt, maar altijd moet er op een gelijkwaardig manier met elkaar gecommuniceerd worden.’, zegt Jetze.

Visie op burgerbetrokkenheid

Wat D66 betreft is de discussie over de manier waarop mensen het beste betrokken kunnen worden bij het bestuur nooit afgelopen. We moeten blijven werken aan de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie. Dat laat dit rapport ook zien. Het is zaak dat de ervaring die nu opgedaan is door de hele organisatie gedeeld wordt, want sommige afdelingen zijn er meer mee bezig geweest dan andere. Daarnaast moet ook handen en voeten gegeven worden aan één van de aanbevelingen van het rapport: zorg er voor dat de gedeelde visie tussen de politieke partijen en de punten waarop ze verschillen als het gaat om burgerbetrokkenheid duidelijker wordt. Dan kan de raad in de toekomst nog beter projecten beoordelen op de manier waarop bewoners de gelegenheid hebben gekregen of genomen om mee te praten.