Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 december 2017

Focus op verkeersveiligheid bij scholen

Afgelopen woensdag besprak de raad het Meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer. Daarin hebben duurzaamheid en verkeersveiligheid een belangrijke plek. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘Hoogtepunten genoeg, onder meer de samenhang met leefbaarheid, de 400 extra laadpalen én extra geld voor verkeersveiligheid bij scholen, een langgekoesterde wens.’

De speerpunten van D66 in het onderdeel verkeer zitten volgens Tom op het gebied van participatie, duurzaamheid en leefbaarheid. ‘Participatie is ongelooflijk belangrijk. Onze stad groeit en we bouwen druk aan infrastructuur en woningen. Om daar draagvlak voor te blijven houden, is goede samenwerking met omwonenden belangrijk. Vaak maken ze plannen beter. En zelfs bij beslissingen die niet voor iedereen gunstig zijn, horen we positieve geluiden terug over hoe de gemeente mensen betrekt bij beslissingen. D66-wethouder Paul de Rook en zijn team verdienen hiervoor de complimenten vanwege hun inzet.’

Duurzaam OV
In het domein van de duurzaamheid springt de inzet op schoon vervoer, dus voetganger, fiets en OV, in het oog. Tom: ‘We zien naast het prioriteren van voetganger en fiets in bijvoorbeeld de binnenstad nu ook dat duurzaamheidsmaatregelen concreet worden. Denk aan 400 extra laadpalen in de openbare ruimte en de snelheid waarmee we het OV verduurzamen met waterstof en elektriciteit. Verkeer is een belangrijke factor in de totale CO2-uitstoot, dus dat zijn uitstekende keuzes en ambities. Ook blijft het college een nieuw station in Hoogkerk en snellere verbindingen met de randstad en Hamburg/Bremen najagen.’

Winkelcentrum Paddepoel
Wat verder opvalt aan het meerjarenprogramma is de koppeling met leefbaarheid. ‘Verkeer heeft een grote impact op leefbaarheid. Leefbare en gezonde wijken zijn wijken waar het uitnodigt om naar buiten te gaan, waar de lucht schoon is en waar voetgangers en fietsers zich prettig voelen.’ In dat licht hield Tom ook een pleidooi voor het beter integreren van Winkelcentrum Paddepoel. Tom: ‘Het winkelcentrum is omsingeld door vier brede wegen. Voor de leefbaarheid van de wijk zou het mooi zijn als bijvoorbeeld één van die wegen kon verdwijnen. Je kunt dan aansluiten op het park, de vensterschool en het zwembad. Vooral senioren zullen hier de vruchten van plukken.’

Veilige schoolomgeving
D66 is ook blij met de 3 miljoen extra voor verkeersveiligheid met een accent op de schoolomgeving. Tom: ‘Het moet voor de jongste verkeersdeelnemer vanzelfsprekend zijn dat je veilig te voet of op de fiets naar school kunt. Dat is gezond en goed voorbeeld doet volgen.’ Tot slot haalde Tom nog even de discussie over scooters en fijnstof aan. Tom: ‘De discussie over fijnstof moet je deels los zien van CO2, waar het in milieubeleid vaak om draait. Fijnstof is funest voor de volksgezondheid en scooters stoten vaak wel 1.000 keer zoveel fijnstof uit als bijvoorbeeld bestelbusjes. Volgens ons moet Groningen hiermee aan de slag, we stelden er eerder al vragen over met PvdA en GroenLinks.’