Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

Suikerfabriek-terrein: wijk van de toekomst

Groningen zet de wensen van inwoners en ondernemers centraal bij de ontwikkeling van het voormalige terrein van de SuikerUnie. De gemeente legt geen definitieve invulling voor het gebied op, maar laat zoveel mogelijk vrijheid aan toekomstige bewoners, ondernemingen en scholen. De belangrijkste voorwaarde die de gemeente stelt is dat de ontwikkeling duurzaam moet zijn. Deze week werd het uitvoeringsprogramma besproken.

De gemeente heeft het terrein in blokjes opgedeeld en elk stuk een functie toegewezen, maar de exacte invulling van elk stuk ligt nog niet vast. ‘Er ligt een prachtige ambitie om het terrein op een organische manier vorm te geven’, zegt D66-raadslid Berndt Benjamins. ‘In het plan dat opgesteld is zijn een aantal kaders vastgelegd waar de invulling aan moet voldoen en daar zitten mooie zaken tussen. Zo is een eis dat alle energie in het gebied zelf zal worden opgewekt. Daarnaast wordt ingezet op een afvalloze wijk; alle materialen en afval moeten hergebruikt worden.’

Leefbaarheid

In de plannen wordt veel aandacht gegeven aan het creëren van fietsers- en voetgangersroutes, voor een goede de aansluiting op de binnenstad. Ook wordt er gekeken naar nieuwe manieren om met de auto om te gaan en andere vormen van mobiliteit in de wijk in te zetten, om zo weinig mogelijk uitstoot te krijgen. Daarbij wordt het groen wat er is zoveel mogelijk bewaard en zitten er volop ideeën voor extra groen tussen de bebouwing. Andere vormen om de leefbaarheid in de wijk te stimuleren zijn de eisen die gesteld zijn aan het creëren van sociale ontmoetingsplekken en lokaal ondernemerschap.

Flexibel

De invulling van het terrein zal veel flexibeler zijn dan tot nu toe de standaard is: ‘Er kan mogelijk een deels zelfvoorzienende samenleving ontstaan, met ruimte voor wonen, werken, voedselproductie, duurzame energievoorziening, horeca en festivals. Ondernemers, inwoners en de creatieve sector krijgen veel vrijheid bij de ontwikkeling van de wijk. Het is aan deze toekomstige gebruikers om slim invulling te geven aan het terrein. Keuzevrijheid is de leidraad’, aldus Berndt.