Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017

Verantwoordelijkheid voor duurzame energie: nu en morgen

In juni 2016 stemde bijna de hele raad in met het geothermieproject om aardwarmte onder Zernike te gebruiken om huizen van warmte te voorzien. Het plan kon een stevige bijdrage leveren in de ambitie van de stad om in 2035 energieneutraal te zijn en zou ons helpen om sneller onafhankelijk van aardgas te worden. D66 vindt het ontzettend jammer dat het project niet door kan gaan, nadat GroenLinks wethouder Gijsbertsen aangaf dat het Staatstoezicht op de Mijnen meldde dat er waarschijnlijk geen vergunning afgegeven zou worden. D66 vraagt zich af hoe het heeft kunnen gebeuren dat we met z’n allen in Groningen zo lang dachten dat het project een grote kans van slagen had.

In plaats van met de beschuldigende vinger te wijzen heeft D66 zich ingespannen om alle partijen in de raad te betrekken bij een gezamenlijk onderzoek om van de situatie te leren en dit is gelukt. Waar het is mis gegaan moet goed uitgezocht worden. Niet alleen de verschillende politieke partijen willen antwoorden, maar we moeten als raad samen met het college ook verantwoording afleggen aan de stad voor de gemaakt keuzes.

Noodzaak om te verduurzamen

De noodzaak om te verduurzamen is er nog steeds en hiervoor zijn ook alle partijen in de raad nodig. Er moet nu eerst gekeken worden welke alternatieve zo duurzaam mogelijke bron geschikt is voor het verwarmen van de huizen die worden aangesloten op het warmtenet dat al gebouwd wordt. We zijn er namelijk nog lang niet in Groningen. Wij willen de verantwoordelijkheid blijven nemen, ook voor de generaties na ons en daarvoor moeten we nu doorgaan met het ontwikkelen van alternatieve vormen van energievoorziening.

“D66 stelt wel eisen in dit traject. We vragen het college om actief op zoek te gaan naar meer partners, ook in het bedrijfsleven, om risico’s niet meer alleen te hoeven dragen. We willen dat het college ons in den treure meeneemt in de ontwikkelingen die nog komen gaan als het gaat om warmtenetten; we hebben nog steeds de afspraak om in 2030 de halve stad middels duurzame vormen van warmte te voorzien. Wij willen in gezamenlijkheid de volgende stap nemen. Het gaat D66 niet om de schuldvraag, maar om de toekomst. Omdat we niet alleen vandaag verantwoordelijkheid dragen, maar ook morgen en de dag er na.”, besluit Wieke.