Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juli 2017

Jaarrekening 2016: Groningen groeit goed

Groningen groeit, zei fractievoorzitter Jetze Luhoff vandaag bij de bespreking van de jaarrekening 2016. Hij haalde een aantal mooie voorbeelden aan en bedankte de inzet van alle bewoners en betrokken professionals.

Onderwijs

In het onderwijs zijn prachtige resultaten behaald: voor het eerst kent Groningen geen zwakke scholen meer en leerlingen in het voortgezet onderwijs presteren beter dan gemiddeld. De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit presteren zeer goed, ook internationaal. Dit is nadrukkelijk de  verdienste van de onderwijsinstellingen zelf en de professionals voor de klas, maar de inzet van de gemeente met bijvoorbeeld met het Voortgezet Onderwijs-WIJ team heeft zeker bijgedragen aan het terugdringen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters. Daarbij hebben de het college van onderwijs en de onderwijs ateliers bijgedragen aan een verbeterde samenwerking tussen de onderwijsinstellingen.

Economie

Dat de stad groeit merken we ook aan de economische ontwikkelingen in de stad. Nog nooit kende de stad zoveel banen als in 2016. Ook vanuit de bijstand vonden meer mensen werk. Natuurlijk, het aantal bijstandsgerechtigden is niet zo hard gedaald als we zouden willen, maar de kansen op een baan in Groningen zijn toegenomen. Gemeenten en ondernemers en ondernemers onderling weten elkaar steeds beter te vinden. Overheid en bedrijfsleven zetten gezamenlijk het noorden op de kaart!

Bruisende stad

Terecht, Groningen bruist. Groningen weet zich verzekerd in de top van evenementen steden. Groningen is met een breed cultureel aanbod aantrekkelijk om te bezoeken en om in te wonen. Er is in 2016 een breed gedragen meerjarenprogramma voor de sport gereed gekomen. Daarbij wordt niet alleen geïnvesteerd met harde euro’s maar juist ook in samenwerking. Samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen en onderwijsinstellingen.

Fietsen

We zien een grotere fietstevredenheid en een actieve gemeente die de fiets blijvend faciliteert. Groningen noemt zich terecht fietsstad.

Duurzaamheid

In 2016 heeft de gemeente met geothermie in het noorden van de stad en zonnepanelen in Vierverlaten onze energieambitie dichterbij weten te brengen. Hoewel we vorige week hebben moeten concluderen dat er voor een echt duurzame stad nog veel werk is, zijn dat geen onbelangrijke stappen voor een energieneutrale regio.

Openbare ruimte en zeggenschap

We behouden grote tevredenheid als het gaat om het beheer van de openbare ruimte en steeds meer stadjers werken actief mee aan de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. De gemeente faciliteerde, maar bood bovenal ruimte voor bewonersinitiatief. Bewoners weten elkaar daardoor beter te vinden en door initiatieven als Toentje, met “bie de buuf” in de Oosterparkwijk, de minimalistische eettafel in Lewenborg, het Schathuis in Groningen Zuid of de Vuuravonden in Beijum werken stadjers zelf aan een samenleving met meer gemeenschap.

Dienstverlening

We mogen constateren dat de gemeente blijvend aan de slag is om de dienstverlening te verbeteren. Hoewel er veelbelovende inzet wordt gepleegd op de digitale dienstverlening, blijft het cijfer dat bezoekers aan de gemeentelijke website geven voorlopig nog echter achter.

Financiën

De financiële positie lijkt stabiel, maar is nog niet zorgenvrij. De gemeente is nog te afhankelijk van de grillen van markt en de landelijke overheid.

Bedankt

D66 wil alle medewerkers van de gemeente Groningen hartelijk danken voor al het werk dat in 2016 is verricht. Mede dankzij die inzet, en de inzet van ondernemers in onze regio, professionals voor de klas en in de zorg en bovenal door de inzet van bewoners zelf, was 2016 voor Groningen één van de beste jaren ooit.